Térképes Geotechnikai Dokumentum Kereső megnyitása

Felhívás

Az oldal létrehozását Szoboszlai Béla építőmérnök inspirálta, amikor azzal keresett meg, hogy a munkálkodása során létrehozott és összegyűjtött, pontos helyhez köthető, talajmechanikai vizsgálatok adatait tartalmazó dokumentumokat szeretné közzétenni, hogy mások is felhasználhassák azokat.
Amikor úgy döntöttünk, hogy megvalósítjuk ezt, abban is reménykedtünk, hogy a geotechnika szakterületén dolgozó kollégái is csatlakoznak majd ehez a kezdeményezéshez, közkinccsé téve az általuk alkotott hasonló geotechnikai dokumentumokat is. Ha Ön is csatlakozni kíván ehhez a projekthez, olvassa el ennek módját és feltételeit részletező üzenetünket.

A Térképes Geotechnikai Dokumentumkereső Szolgáltatás leírása és használata


A Térképes Geotechnikai Dokumentumkereső Szolgáltatás (Továbbiakban: Szolgáltatás) célja, hogy a projekt adatbázisába felvett, elsődlegesen az elvégzett adatgyűjtési munka helyének koordinátáival azonosított geotechnikai, talajmechanikai dokumentumokat könnyen megtalálhassák azok, akik valamilyen célból egy térképen beazonosítható hely környezetében keresnének ilyesmit.
A Szolgáltatás beindulásakor (2016. február) az adattartalom a Szoboszlai Béla építőmérnök által rendelkezésre bocsátott 1246 db. geotechnikai dokumentumból áll.

A Szolgáltatást megvalósító veboldal kezelőfelületének minden fontos eleméhez van gyors-súgó szöveg (Továbbiakban: súgó szöveg) rendelve, amely az egérkurzort az elem fölé mozgatva, jeleníthető meg.A geotechnikai dokumentumok térképi megjelenítéséhez az oldal az OpenStreetMap térkép szolgáltatását használja háttérként.
A (13) kapcsolóval ki/be kapcsolható egy áttekintő térképként használható, raszterképként megvalósított térképfedvény megjelenítése, amelyen lila színnel, néhány képpontos méretben látható a Szolgáltatás adatbázisában aktuálisan szereplő összes dokumentum, hogy a felhasználó láthassa, hol van értelme a keresésnek.

A keresés kiinduló pontja (középpontja) a térképen megjelenő, egérrel megragadható és mozgatható marker ikonnak (9) a térkép kívánt helyére mozgatásával adható meg. A marker által kijelölt pont körül mindig megjelenik az aktuális keresési területet lefedő kör (10).

A marker ikon mozgatásának befejezésekor a cím kereső mezőben (11), és a bal felső sarokban a marker pozíció kijelzésére szolgáló mezőben (8) megjelennek a marker WGS84 koordinátái.

Az (1) jelű ikonnal a markert a térképnek a térképablak középpontjába eső pontjára mozgathatjuk, a (2) jelű ikonra kattintva, a térképablak centrumába a markerrel éppen megjelölt térképi pont kerül.

Ha már vannak geotechnikai dokumentumokat megjelenítő ikonok a térképen, akkor a (3) jelű ikonra kattintva a marker azok közül a legközelebbire helyezhető át.

A 'Geotechnikai adatok keresése' súgó szövegű billentyűvel (4) megjeleníthető panelen a marker pozíciójának minden változásakor aktualizálódnak a marker EOV koordinátái.

A keresés középpontja megadható földrajzi névvel, postacímmel, WGS84 vagy EOV koordinátákkal is, az alábbi módokon:

Földrajzi név, utcanév és házszám kereséséhez be kell írni a térkép alján található kereső mezőbe (11) a keresett hely, helység, utca nevét és házszámot. Példa: debrecen petőfi tér 5.
Ha a keresett cím megtalálható az OpenStreetMap cím adatbázisában, akkor annak térképi helye lesz a térkép centruma, és a marker pozíciója. Ha a megadott címhez a Google több találatot is rendel, a marker alatt megjelenő szövegbuborékon látható nyíl ikonokkal lépkedhetünk közöttük.

Földrajzi (WGS84) koordinátákkal megadott hely kereséséhez be kell írni a keresőmezőbe (11) a koordinátákat, szóközzel elválasztva. Példa: 47.53148 21.62424. Ilyenkor a térkép centruma és a marker a megadott ponthoz az OpenStreetMap cím/hely adatbázisában legközelebb eső helyre fog kerülni.

A fenti két keresési módszer az OpenStreetMap cím adatbázisát kérdezi le. Ilyen lekérdezések gyakoriságát és mennyiségét az OpenStreetMap egy-egy veboldalról korlátozza Ha a lekérdezések elérik a limitet, a program nem hajtja végre a keresést.

Földrajzi (WGS84) koordinátákkkal megadott pont megjelenítéséhez zárójelek között be kell írni a kereső mezőbe (11) a koordinátákat, szóközzel elválasztva. Példa: (47.53148 21.62424). Ilyenkor a térkép centruma és a marker a megadott pontba helyeződik át.

EOV koordinátákkkal megadott pont megjelenítéséhez zárójelek között be kell írni a keresőmezőbe (11) a koordinátákat, szóközzel elválasztva. Példa: (843697.9 248670.4). Ilyenkor a térkép centruma és a marker a megadott pontba helyeződik át.

A keresések végrehajtása, a keresőmezőben lenyomott Enter billentyűvel, vagy a 'Keres' címkéjű billentyűre (12) kattintva kezdeményezhető.

Ha ki van jelölve a keresés kiinduló pontja, a 'Geotechnikai adatok keresése' (4) súgó szövegű ikonnal megjeleníthető panelen kezdeményezhető a keresés végrehajtása. A panelen módosítható az összes megjelenő adat.
Ha a koordináták, vagy a keresés sugara módosulnak, a marker, illetve a kör követi a változásokat.
A keresés sugarának értéke 100 m és 10000 m között adható meg. Alapértelmezése 2000 m.
A keresendő vizsgálati módok megadására szolgáló adatmezőben a lehetséges vizsgálati módok közül a keresni kívántak kezdőbetűit kell beírni: Fúrás, Verőszonda, Statikus szonda, Gödör.

A panel 'Keresés végrehajtása' súgó szövegű billentyűjével inditható el a végrehajtás.

Ha találhatók a feltételeknek megfelelő vizsgálati helyek, akkor a program egy felbukkanó ablakban kijelzi darabszámukat, majd azok a vizsgálat technológiájától függő kinézetű ikonokkal megjelennek a térképen:
= Fúrás
= Dinamikus verőszonda
= Statikus nyomószonda
= Nyílt gödörfeltárás
Az egérkurzort az ikonok fölé mozgatva, megjelennek az ikon által reprezentált vizsgálati hely EOV koordinátái, a geotechnikai vizsgálat mélysége, és a keresés kiinduló pontjától számított távolság. A ikonokra kattintva egy új böngészőablakban megjelenik a vizsgálatot dokumentáló PDF fájl, ahonnét az lemezre is menthető.

Ha nem található a feltételeknek megfelelő geotechnikai vizsgálati hely, akkor a program egy felbukkanó ablakban figyelmeztet erre, és a keresés kiinduló pontjához legközelebb eső egyetlen vizsgálati hely jelenik meg a térképen.

A dokumentumot letöltő (felhasználó) fél, a letöltés aktusával feltétel nélkül tudomásul veszi a dokumentumok felhasználásával kapcsolatos következő szabályokat:

A letöltött geotechnikai dokumentumok közvetlenül (eredeti formájukban) nem sokszorosíthatók, nem dokumentálhatók, más adathordozón nem rögzíthetők, csak azok adatai közölhetők, hivatkozhatók vagy dolgozhatók fel. (Ettől legfeljebb a dokumentum szerzői jogával rendelkező személy esetenként megadott engedélyével szabad eltérni.) Az ezen adatok felhasználásával elkészített dokumentációkban az eredeti adatforrás (a letöltött dokumentum) és az adattulajdonos (a letöltött dokumentum szerzője) egyértelmű azonosítására alkalmas adatokat (pl. név, cím, munkaszám, feltárás helye, száma, időpontja, stb.) is közölni kell.


A 'Súgó' (5) szövegű ikonnal ez a súgó jeleníthető meg.

A 'Vendégkönyv / Fórum' súgó szövegű ikonnal (6) az oldal vendégkönyve jeleníthető meg.

A vendégkönyvre vonatkozó tudnivalók


A vendégkönyv egyszerre 25 hozzászólást jelenít meg. Azok a bal oldalon található gördítősávot használva tekinthetők át. A további (korábbi) hozzászólások az ablak jobb fölső sarkában látható billentyűre kattintva érhetők el.

A vendégkönyvhöz az oldal bármely látogatója hozzászólhat, az 'Új hozzászólás' címkéjű billentyűre, vagy a korábbi hozzászólások fejlécén található 'válaszolok' szövegű linkekre kattinva megjeleníthető szövegbeviteli ablakban.

Az oldal üzemeltetői örülnének, ha a látogatók megosztanák velük az oldal használata során szerzett tapasztalataikat és ötleteiket.

A hozzászólásokra vonatkozó szabályok


Az 'E-mail küldés az adminisztrátornak' súgó szövegű ikonnal (7) az oldal adattartalmát kezelő személynek (adatadminisztrátor) küldhetnek az oldallal kapcsolatos témájú e-mail üzenetet.

A kezelőfelület azon ikonjai, billentyűi, amelyek ikont, ablakot, panelt jelenítenek meg, a megjelenített ikon, ablak, panel eltüntetésére is használhatóak.

Térképes Geotechnikai Dokumentum Kereső megnyitása


A Szolgáltatással kapcsolatos információk, szabályok


Felhívás

Kérjük a Tisztelt Geotechnikus Kollégákat, hogy amennyiben tehetik, az alább jellemzettekhez hasonó dokumentumaik elküldésével járuljanak hozzá hazánk geotechnikai adottságainak teljesebb megismeréshez, és azok önként közkinccsé tett adataival segítsék egymás munkáját.
Nyilvánvaló, hogy az így hozzáférhető adatok a tényleges helyszíni vizsgálatokat nem helyettesítik, de meggyőződésünk szerint számottevő mértékben megkönnyítik a műszakilag korrekt árajánlatok elkészítését; segítik a beruházások helyének kiválasztását és/vagy mélyépítési munkáinak költségbecslését; de hasznos információkat nyújthatnak a geotechnikával kapcsolatban álló egyéb műszaki–mérnöki szakágak (pl. építésföldtan, vízügy, közlekedés, közműépítés, környezetvédelem, terület és településrendezés, agrotechnika, stb.) művelőinek, illetve az építési tevékenységekkel kapcsolatban álló beruházók és a hatóságok munkatársainak is.

Ha geotechnikai dokumentum közzétevőként részt vennének a Szolgáltatás működésében, tanulmányozzák át az alábbi információkat.

A Szolgáltatás kifejezetten nonprofit módon működik. Tehát az adatszolgáltatók számára nincs módunk pénzbeli ellenszolgáltatást nyújtani, és az oldalról letölthető adatok felhasználóitól sem várunk el díjazást.

A letölthető geotechnikai dokumentumok tartalma

A Szolgáltatással elérhető, megtekinthető és PDF fájlformátumban letölthető dokumentumok helyszíni fúrások (térképen:) egyedi fúrásszelvényeit, dinamikus verőszondák (térképen:), statikus nyomószondák (térképen:), és nyílt gödörfeltárások (térképen:) vizsgálati adatait (rétegsor, talajfizikai jellemzők, talajvíz helyzet, szondagörbe, metszetrajz, stb.) tartalmazzák. Mivel ezek a dokumentumok tőlünk független szakemberek hozzánk beküldött és rendelkezésünkre bocsátott korábbi vagy újabb vizsgálati adatait is tartalmazhatják, amelyek valódiságát nem tudjuk ellenőrizni, ezért azok tartalmának helyességét nem garantálhatjuk. Tehát a dokumentumokat mindenki csak saját felelősségére használhatja fel.

A geotechnikai Dokumentumok belső kezelése

A Szolgáltatás rendelkezésére bocsátott dokumentumokat a Szolgáltatás üzemeteltetője (adatadminisztrátora) kizárólag a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használja fel, azokhoz harmadik fél kizárólag a Szolgáltatás nyilvános veboldalán keresztül történő letöltéssel, és az itt említett feltételek elfogadása mellett juthat hozzá.

A geotechnikai dokumentumok letöltése és felhasználása

A dokumentumot letöltő (felhasználó) fél, a letöltés aktusával feltétel nélkül tudomásul veszi a dokumentumok felhasználásával kapcsolatos következő szabályokat:

A dokumentumok letöltése és felhasználása ingyenes. A letöltött dokumentumok közvetlenül (eredeti formájukban) nem sokszorosíthatók, nem dokumentálhatók, más adathordozón nem rögzíthetők, csak azok adatai közölhetők, hivatkozhatók vagy dolgozhatók fel. (Ettől legfeljebb a dokumentum szerzői jogával rendelkező személy esetenként megadott engedélyével lehet eltérni.) Az ezen adatok felhasználásával elkészített dokumentációkban az eredeti adatforrás (a letöltött Dokumentum) és az adattulajdonos (a letöltött dokumentum szerzője) egyértelmű azonosítására alkalmas adatokat (pl. név, cím, munkaszám, feltárás helye, száma, időpontja, stb.) is közölni kell.

A geotechnikai dokumentumok átadásával, kapcsolatos információk

A dokumentum szerzői jogával rendelkező személy (Továbbiakban: Szerző) a dokumentumnak a Szolgáltatás adatadminisztrátora részére történő elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött dokumentumot a honlap tulajdonosa (fenntartója, működtetője) mindennemű ellenszolgáltatás nélkül a Szolgáltatásban felhasználhassa, és az ebben a súgóban részletezett módon, és szabályok mellett, annak harmadik fél általi letöltését szintén ellenszolgáltatás nélkül lehetővé tegye.
A Szolgáltatás rendelkezésére bocsátott dokumentum tartalmának valódiságáért a Szerző felel.

A beküldött geotechnikai dokumentumnak minimálisan tartalmaznia kell a következőket:
Ha Ön nagyobb számú geotechnikai dokumentumát kívánja a Szolgáltatás által közzétenni, megkönnyítheti az adatadminisztrátor dolgát, ha a fentebb leírt jellemzők közül a dokumentumok keresése során használtakat, egy egyszerű szövegfájlban, vagy Excel dokumentumban mellékeli a dokumentumokhoz. Az adatok optimális formátuma a CSV kiterjesztésű pontosvesszővel tagolt szövegfájl, az alábbi példa szerint:
824849;243030;119.40;5.2;F;00001.pdf
824894;243008;119.37;5.2;F;00002.pdf
824918;243046;119.37;5.2;F;00003.pdf
646868;230076;159.30;4.0;F;01234.pdf
646890;230100;158.50;2.0;F;01235.pdf
653227;254225;101.70;20.0;F;01241.pdf
Az adatok értelmezése: EOV-Y; EOV-X; Indítási magasság; Feltárás mélysége; Dokumentum fájlneve.

A fájlnév elméletileg tetszőleges lehet, mert a szolgáltatás adatbázisába történő beillesztéskor mindenképpen átneveződnek, az abban aktuális követelmények szerint, de az egyszerű és rövid nevek megkönnyítik az adatadminisztrátor munkáját.

A beküldött dokumentum PDF fájlformátumú legyen. rajzméretbeli megkötés nincs (A/4, A/3 vagy nagyobb), de egy dokumentum csak egy oldalas (vagyis egyetlen PDF oldal) lehet. A fájl mérete lehetőleg ne haladja meg a 300 kilobájtot. Ezért, ha csak nyomtatott dokumentum szkennelésével, állítható elő, a keletkezett bitkép csak a dokumentum értelmezéséhez szükséges felbontású legyen.
Amennyiben több dokumentumot egyszerre kíván beküldeni, akkor az egyetlen ZIP állományba tömörítve történjen, melynek mérete az 5 MB-ot ne haladja meg.
A dokumentumot a Szolgáltatás adatadminisztrátora (Szoboszlai Béla) részére kell elküldeni, az erre a célra fenntartott
címre. Amennyiben a beküldött dokumentum az említett tartalmi és/vagy formai előírásoknak nem felel meg, akkor a dokumentumot az adatadminisztrátor automatikusan megsemmisíti (Törli).

Térképes Geotechnikai Dokumentum Kereső megnyitása