Lat
Lon
gpsmenü
logo
gpscursor
Térkép menü Zoom menü Térkép beolvasás Térkép mentés Térkép fóliák Célpont kiválasztása a térképens
Nagyítás Kicsinyítés GPS kurzorhoz Teljes térkép Alapértelmezett nagyítás Pont keresése
Mentett térkép beolvasás DXF beolvasás KML fájl beolvasás Pontfájl beolvasás Vonalfájl beolvasás
 

  Térkép fóliák adatai

fólia menü Új fólia létrehozása Fólia átnevezése Fólia törlése
Új fólia neve
 
 
 
0 / 0 rajzelem
Szín:
Vonalvastagság:
Szöveg magasság:
Pontjel méret:
Megj. lépték:
Láthatóság:

DXF  beolvasás

 
 
 
 
Vonal: 500
Pont: 600
Felirat: 700


MAP beolvasás

 
 
 
 
Vonal:
Pont:
Felirat:
 

Pontlista betöltés fájlból

 
 
 
 
 
 Létrehozandó rajzelemek: 
       
 
 
 

KML beolvasása

 
 
 
 
 
 
 
 

Térkép mentése

compassImage

Szélesség=
Hosszúság=
Magasság=
 
Pontos.(H/Vm) =
 
EOV Y=
EOV X=
M=
Szelvényszám =
Pont tárolásaTávolság = -
Irányszög = -
Menetirány =-
dy_dx
-999.99m
-999.99m
szelrozsa iranyjelzo

Célpont menü Célpontok adatai Célpontok beolvasása Célpontok mentése

Aktuális pozíció mentése


 Koordináták pontosítása 


 
 
Célpontok kezelése menü
Új Célpont
Célpont törlése
Összes célpont törlése

Célpontok adatai

 Új célpont letárolása

Pontszám:EOV Y / WGS84 Φ:
EOV X / WGS84 Λ:
EOV M / WGS84 h:
Leírás:
Leírás:


Célpontok mentése

Célpontok betöltése fájlból


Beállítások


 Térkép kezdő jellemzői: 

Súgó menühöz

Általános tudnivalók


Ezt a veblapot olyan mobil eszközökön való használatra készítettem, amelyekben van beépített GPS szenzor.
Tapasztalataim szerint, Windows Phone 8.1 operációs rendszerű telefonon az Internet Explorer, Androidos Samsung tableten pedig az Opera (37.0 verzió) böngészőkkel működött a leginkább korrekt módon. A Chrome 50 alatti verzióival jól működik, de az újabb verziók csak titkosított (SSL / HTTPS) oldalaknak engedélyezik a hely adatok elérését. Nehogy már a felhasználó mondja meg, mit is szeretne tenni.

Fő funkcióit a kijelző jobb felső sarkában található ikonra kattintva megjelenő főmenüből lehet elérni. Az így elérhető funkciókat tulajdonképpen mind egyetlen veboldal tartalmazza, tehát a közöttük való navigálásra csak a menük, vagy az oldalon belül található egyéb linkek használhatók, a böngészők szokásos vissza, és előre léptető ikonjaival kilépünk a veblapból. Mivel egyes funkciói adatok gyüjtésére is szolgálnak, amelyek a lap elhagyásakor elvesznének, az ilyen esetekben a lapot működtető program mindig megerősítést kér.

Az alapkoncepció szerint, betöltődése után a lap nem forgalmaz adatot az interneten, minden funkcióját az eszköz böngészője által futtatott programkód működteti.
A munkanap elején a telefonomon böngészőben megnyitom az oldalt, betöltöm a szükséges térképi tartalmat, célpontokat, és egész nap így használom. Az internet elérést akár ki is kapcsolhatom. Persze az idő túlnyomó részében a telefon készenléti állapotban van, de egy szivargyújtóba dugható töltővel, vagy külső akkumulátorral időnként feltápolva sokkal intenzívebb használatot is kibír.

Az elrendezések álló (portrait) helyzetű kijelzőn jelenjenek meg optimálisan. Mivel a potenciális megjelenítő eszközök kijelzőjének mérete, és a tartalmak kijelzőhöz illesztésének módjai elég változatosak lehetnek, alapértelmezésben a megjelenített tartalmak fix méretűek, megjelenítési keretük viszont kitölti a kijelzőt. Ha így egy nagyobb méretű kijelzőn (például egy 10" tablet) a tartalom túl kicsinek bizonyul, akkor az oldalra mutató URL-hez (A böngésző címsorában megjelenő oldalcím) a kívánt mértékű nagyítást megadó paramétert lehet adni, az alábbiak szerint:

Alapértelmezett URL:
https://pf-prg.hu/gps/gps-wgs84-eov.php

Paraméter 1.5 szeres nagyításhoz:
https://pf-prg.hu/gps/gps-wgs84-eov.php?s=1.5

Az oldalt működtető program, a mobil eszközbe épített GPS vevő adatait, és számos azokból származtatott adatot jeleníthet, meg.
A GPS vevők az eszköz helyzetét (Továbbiakban: pozíció) megadó koordinátákat mindig a WGS84 azonosítójú ellipszoid koordinátarendszerében adják meg. A program a WGS84/GPS koordinátákat mindaddig átszámítja a magyar polgári térképészetben használatos EOV (Egységes Országos Vetület) koordinátarendszerbe is, amíg a pozíció nagyjából annak értelmezési területére esik, és egyes funkciókban megjeleníti az EOV koordinátákat is.

Súgó menühöz

Iránytű


A mutatott/kijelzett irányt és a sebességet a program a mobil eszköz pozíciójának változásaiból számítja, ezért álló helyzetben azok értéke bizonytalanná válik.
Súgó menühöz

GPS pontkeresés, gyüjtés


A kijelzett adatok értelmezése:

Szélesség:  WGS84 φ/latitude koordináta. A pozíciót a WGS84 ellipszoid középpontjával összekötő egyenesnek az ellipszoid egyenlítőjének síkjával bezárt szöge, tizedesfokban.
Hosszúság:  WGS84 λ/longitude koordináta. A pozíciót a WGS84 ellipszoid középpontjával összekötő egyenesnek az ellipszoid 0 meridiánjának (Greenwich) síkjával bezárt szöge, tizedesfokban.
Magasság:  WGS84 h/altitude koordináta. A pozíció távolsága a WGS84 ellipszoid felületétől, méterben.
Pontos.(H/V):  A GPS vevő álatal szolgáltatott pontossági becslések a pozíció vízszintes (H) és magassági (V) helyzetéről, méterben.

EOV Y:   A pozíció átszámított EOV Y/keleti koordinátája, méterben.
EOV X:   A pozíció átszámított EOV X/északi koordinátája, méterben.
M: A pozíció átszámított magassága, méterben.
Szelvényszám:   Az EOV vetületű térképekhez használatos EOTR rendszer azon 1:500 méretarányú térképlapjának azonosítója, amelyre a pozíció esik.

Pont:   A programba fájlból beolvasható, vagy a pozíció letárolásával létrehozható pontok közül, az azok neveit megjelenítő listából aktuálisan célpontnak kiválasztott. A továbbiakban: célpont.
Távolság:   A pozíció és célpont távolsága, méterben.
Irányszög:   A pozíciót és célpontot összekötő iránynak a térképi (Nem a mágneses) északi iránnyal, az óra járásával egyező irányban bezárt szöge, tizedesfokban.
Menetirány:   A mobil eszköz mozgási irányának a térképi északi iránnyal, az óra járásával egyező irányban bezárt szöge, tizedesfokban.

Ha a pozíció és célpont koordinátáinak különbsége kisebb 1000 méternél, a kijelző bal oldalán megjelennek a koordináták különbségei is.
A kijelző jobb oldalán megjelenik a mobil eszköz mozgásának sebessége is km/h egységben.

A számszerűen kijelzett irányadatok alatt a program vizuálisan megjeleníti az égtájaknak és a célpontnak a menetirányhoz viszonyított helyzetét. A menetirányt mindig a mobil eszköz kijelzőjének függőleges (?) tengelyével tekinti azonosnak.

A kijelzett irányokat és a sebességet a program a mobil eszköz pozíciójának változásaiból számítja, ezért álló helyzetben azok értéke bizonytalanná válik.


Az EOV vetületű koordináták mellett balra található floppy ikonra kattintva felbukkanó ablakban van lehetőség az aktuális pozíció elmentésére a program tárolt célpontjai közé.
A tárolandó célpontnak egy pontnevet adhatunk, és két további leíró attribútumot rendelhetünk hozzá.
A GPS adatleolvasások száma: címkéjű legördülő listában beállítható, hogy a GPS vevő hány leolvasásának közepelésével kell előállítani a letárolandó pont koordinátáit. A nagyobb leolvasásszám elméletileg növelheti a koordináták pontosságát, de ennek bizonyítására eddig nem volt időm teszteket végezni. Valószínűleg csak a több percig ismételt leolvasásoknak van érdemi hatása a pontosságra.
A Pontosabb EOV átszámítás: címkéjű kapcsoló bekapcsolt állapotában a program a kapott GPS/WGS84 koordinátákat egy pontosabb eljárással számítja át EOV rendszerbe. Ez jelenleg még nem működik, de hamarosan életre keltem.
A célpont adatainak, és a leolvasások számának megadása után, az Adatgyüjtés címkéjű billentyűre kattintva kell elindítani a GPS koordináták begyüjtését, és az annak befejeződésekor megjelenő Mentés és bezárás címkéjű billentyűvel tárolhatók le a célpont adatai.
Ha nem akarjuk letárolni, a főmenün keresztül térhetünk vissza a GPS pontkeresés, gyüjtés funkcióhoz.
Súgó menühöz

Célpontok adatai


A GPS pont gyüjtés oldal Célpont menüjének második ikonjával jeleníthető meg.

A funkcióban a program által az eszköz memóriájában addig letárolt célpontok WGS84 és EOV koordinátái, magasságuk, és esetleges leíró attribútumaik jeleníthetők meg.
A célpontok azonosítóit tartalmazó legördülő listában kiválasztott pont minden tárolt adata megjelenik a lista alatti szövegmezőben.

A balra fent található Célpontok kezelése menü második ikonjával beírt adatokkal adhatunk meg új célpontot. A harmadik ikonnal az aktuális, a negyedikkel az összes célpontot törölhetjük.

A főmenü használatával térhetünk vissza a GPS pontkeresés, gyüjtés funkcióhoz.
Súgó menühöz

Célpontok betöltése fájlból


A GPS pont gyüjtés oldal Célpont menüjének harmadik ikonjával jeleníthető meg.

A funkcióban rekordjaiban (soraiban) pontszámot, EOV vagy WGS84 horizontális koordinátákat, magasságot, és opcionális leíró attribútumokat tartalmazó fájlok olvashatók be. A pontszám és a két horizontális koordináta megléte kötelező, a magasság és a leíró attribútumok hiányozhatnak. A program a rekordok negyedik adatmezőjét magasságnak tekinti, tehát nem olvashatók be a csak pontszámot, két horizontális koordinátát, és leíró attribútumokat tartalmazó fájlok.
A rekordokban az egyes pontok adatait a pontosvessző, vessző, szóköz, tabulátor karakterek valamelyikének kell elválasztania. A pontszámokban és leíró attribútumokban lehetőleg ne szerepeljenek ékezetes karakterek.
A koordinátákban, magasságokban a tizedeselválasztó jel csak tizedespont lehet!

A rekordokban a célpont adatok sorrendje:

EOV vetület esetén: pontnév, Y (keleti) koordináta, X (északi) koordináta, magasság, leíró adat.
Példa: 1001; 843972.9; 246304.7; 104; torony
Ha az Y és X fordított sorrendű, a program nagyságuk alapján felismeri azokat.

WGS84 vetület esetén: pontnév, Φ (szélesség) koordináta, Λ (hosszúság) koordináta, magasság, leíró adat.
Példa: 1001; 47.531903; 21.624090; 143; torony
A szélesség és hosszúság koordináták nem szerepelhetnek fordított sorrendben. Formátumuk csak tizedesfok lehet.

A beolvasandó fájl névkiterjesztése .eov, .wgs, .txt, .csv, .dat lehet
A fájl kiválasztása, és az elválasztó karakter megadása után a Betöltés címkéjű billentyűvel intítható el a célpontok letárolása. A beolvasott célpontok adatai megjelennek a kijelző alján.
Ha a Felülírás címkéjű kapcsoló kikapcsolt állapotú, az újonnan beolvasott célpontok hozzáadódnak az aktuálisan tárolt célpontokhoz. Ha a kapcsolót bekapcsoljuk, a program a beolvasás előtt törli az összes tárolt célpontot

Tapasztalataim szerint egyes böngésző programok nem hajlandóak, vagy nem képesek az eszközön tárolt fájlok megnyitására. A Windows -os telefonomon kipróbált UC Browser csak fényképek kiválasztását engedte, a Maxthon nem reagált a próbálkozásokra. A Surfy engedte kiválasztani a fájlt, de azután szétesett az oldal.

A főmenü használatával térhetünk vissza a GPS pontkeresés, gyüjtés funkcióhoz.
Súgó menühöz

Célpontok beírása


A Célpontok adatai oldal Célpont menüjének második ikonjával jeleníthető meg.

A letárolandó célpont pontszámát és vizszintes értelmű koordinátáit kötelező megadni, a magasság és a további attribútumok lehetnek üres értékűek is.

A Letárolás billentyűvel kezdeményezhetjük a megadott pont tárolását.
A program a beírt koordináták értéke (nagysága) alapján felismeri, hogy azok EOV vagy WGS84 rendszerben értelmezendők. Ha valamelyik adatot hibásnak találja, figyelmeztető üzenetet jelenít meg, és nem tárolja a pontot.

A főmenü használatával léphetünk ki.
Súgó menühöz

Célpontok mentése


A GPS pont gyüjtés oldal Célpont menüjének negyedik ikonjával jeleníthető meg.

A funkcióban a program által az eszköz memóriájában letárolt célpontok pontszámai, EOV és WGS84 koordinátái, magasságuk, és esetleges leíró attribútumaik menthetők el. A célpontok egyes adatait pontosvessző karakterek fogják elválasztani.

A WGS84, EOV, Attrib. címkéjű kapcsolókkal beállíthatjuk, hogy a tárolt célpontok melyik rendszer béli koordinátáit kívánjuk kiíratni, és megjelenjenek-e a kimenetben a célpontok leíró attribútumai.

Mivel böngészőben futó programból biztonsági okokból nem érhető el az eszköz fájlrendszere, a program kétféle megoldással teszi lehetővé az adatok elmentését.

Letöltés fájlként

Ez lenne talán a legcélszerűbb megoldás. Viszont operációs rendszerenként, böngészőnként, és azok lehetséges kombinációiként különböző módon működik. Az Androidos tableten futó Chrome vagy Opera gond nélkül megcsinálja, a Windows Phone -on futó Internet Explorer egy "megfelelő alkalmazás" telepítését követeli az eredmény fogadásához, majd zeneletöltő appokat kínál erre a célra.

Másolás vágólapra

A program az adatokat felmásolja az eszköz operációs rendszerének vágólapjára. Ha megnyitunk egy szövegszerkesztésre szolgáló alkalmazást, akkor az abban megnyitott fájlba a vágólapról beilleszthetők az adatok, és a fájl az eszközre elmenthető.
Windows -os telefonomon, én az Office Word alkalmazást használom erre.

A főmenü használatával térhetünk vissza a GPS pontkeresés, gyüjtés funkcióhoz.
Súgó menühöz

Saját térkép


A funkció jelenleg még fejlesztés alatt áll, de már használható.
Újabb funkcióinak leírását mindig igyekszem majd ebben a súgóban folyamatosan közzétenni.
Tervezett jellemzők:

A funkció a felhasználó által megadott adatokból létrehozott vektoros térkép megjelenítésére, és azon irány és távolság alapú navigálásra szolgál. Később esetleg további lehetőségekkel is bővülhet.
Nem komplett ország, vagy várostérképek megjelenítésére szántam, hanem kisebb, speciális tartalmú térképrészletek kezelésére. A megvalósítását inspiráló konkrét feladatban például ingatlannyilvántartási térképek néhány fölrdrészletre kiterjedő részeit kell megjeleníteni.

A vektoros térképek tartalmát egyszerű pontlisták, DXF, KML formátumú fájlok, ITR területszámítási dokumentumok beolvasásával lehet létrehozni.
Jelenleg a DXF és KML formátum, a program saját térkép formátuma (MAP), és a pontlisták beolvasása működik.

A térképek vonal, pont, felirat objektumokat tartalmazhatnak. A pont objektumok szolgálnak a DXF fájlokban előforduló pont rajzelemek (POINT), blokkreferenciák (INSERT), a pontlisták pontjainak, és a KML fájlok pontszerű placemark objektumainak megjelenítésére.

A program nem korlátozza a térkép objektumainak számát, mert a különböző mobil eszközök a memóriájuk méretétől és processzoruk képességeitől függően biztosan markánsan különböző mennyiségű térképadat hatékony kezelésére képesek, és ezek a képességeik igen gyorsan változnak.
A teszteléshez "beépített" térképadatok az országhatárt leíró vonalakat, a megyeszékhelyeket megjelenítő pontokat, és a tesztelések konkrét helye környezetében egy-egy térképrészletet tartalmaznak. A rajzelemek száma így kb. 2100, és a manapság gyengének számító NOKIA Lumia 530 típusú telefonom gond nélkül kezeli azokat.

A beolvasással létrehozott térképobjektumok mindig rétegekhez / fóliákhoz rendelődnek, és a fóliájuk szín, vonalvastagság, szöveg magasság, pont méret, láthatóság tulajdonságai szerint jelennek meg.
A fóliák tulajdonságainak módosítására a térkép menü utolsó előtti ikonjával megjeleníthető ablakban van mód.
A térképen megjelennek a GPS pont gyüjtés funkció által használt, memóriában tárolt célpontok is.

A térképen az aktuális pozíciót a sárga, nyílfej alakú GPSkurzor hegye jelzi. Ha az eszköz mozgásban van, a GPSkurzor a mozgás irányába mutat. Ha van kijelölt célpont, a GPSkurzort vonal köti össze azzal.

A térkép eltolása érintés/egérkattintás közben vonszolással történhet. A nagyítást - kicsinyítés érintésérzékeny kijelzőn két ujjal érintve és az ujjakat közelítve / távolítva lehetséges. Egérrel a Ctrl billentyű lenyomása mellett bal vagy középső billentyűvel kattintva lehet zoomolni.
Speciális zoomolási módok érhetők el a térkép menü második ikonjával.
Súgó menühöz

Térkép zoom menü


A Saját térkép oldal Térkép menüjéből érhető el.

A megjelenő menüben a következő funkciók érhetők el:

Nagyítás:  A térképi tartalom 1.333 szoros nagyítása.

Kicsinyítés:  A térképi tartalom 0.75 szoros kicsinyítése.

GPS kurzorhoz:  A kijelző centruma a GPS kurzor (Aktuális pozíció) helyére kerül.

Teljes térkép:  A kijelzőn megjelenik a térkép teljes kiterjedése.

Alapértelmezett nagyítás:  A kijelző centruma az ahhoz legközelebb eső térképi objektumra kerül, és a nagyítás a Főmenü Beállítások menüpontjában megadható értékre módosul.

Pont keresés:  A program bekéri egy a térkép objektumai között szereplő pont pontszámát, és a kijelző centrumát arra illeszti.

Súgó menühöz

Beolvasás DXF -ből


A Saját térkép oldal Térkép menüjének Térkép beolvasás almenüjéből érhető el.

A funkcióval tetszőleges verziójú, EOV vetületben értelmezhető koordinátákat tartalmazó DXF (Drawing Interchange Format) fájl olvasható be, a saját térképbe.
Jelenleg a pont (POINT), vonal (LINE), 2D-3D vonallánc (LWPOLYLINE, POLYLINE), egysoros szöveg (TEXT), blokreferencia (INSERT) rajzelemeket olvassa be a program.
A vonalláncokat vonal rajzelemek sorozataként, a pontokat és blokkrefernciákat pont rajzelemként tárolja. Ha a blokkreferenciának van nagybetűsre és ékezet nélkülire alakítva PONTSZAM vagy PONTNEV címkéjű attribútuma, akkor annak tartalmát pontszámként használja.
A térképen a pont rajzelemekből származó pontok kitöltetlen, a blokkreferenciákból származók kitöltött pontjellel jelennek meg.
A program létrehozza a beolvasott rajzelemek által hivatkozott fóliákat is. Azok minden tulajdonsága alapértelmezés szerinti lesz. A beolvasás után, a fóliák tulajdonságait a Térkép menü ötödik ikonjával elérhető, Térkép fóliák adatai nevű funkcióban módosíthatók

Meg kell adni a DXF -ben használt karakterkódolást is. Ha magyar nyelvű Windows alatt futó program állította elő, akkor WINDOWS-1250 a megfelelő beállítás.
A Felülírás kapcsoló bekapcsolt állapota esetén, a beolvasás előtt az aktuális térképi tartalmat törli a program.
A végrehajtás a Beolvasás billentyűvel indítható el. Befejeződése után a program megjeleníti a beolvasott vonalak, pontok és blokkreferenciák, feliratok darabszámát.

A Visszalépés billentyű használatával térhetünk vissza a Saját térkép funkcióhoz.
Súgó menühöz

Beolvasás MAP -ből


A Saját térkép oldal Térkép menüjének Térkép beolvasás almenüjéből érhető el.

A funkcióval a program saját adatformátumában tárolt térképi tartalom olvasható be a saját térképbe.
A formátum leírása megtalálható a Térkép menü negyedik ikonjával indítható funkcióban létrehozott MAP fájlok elején található megjegyzés sorokban.

A végrehajtás a Beolvasás billentyűvel indítható el. Befejeződése után a program megjeleníti a beolvasott vonalak, pontok és blokkreferenciák, feliratok darabszámát.

A Felülírás kapcsoló bekapcsolt állapota esetén, a beolvasás előtt az aktuális térképi tartalmat törli a program.

A Visszalépés billentyű használatával térhetünk vissza a Saját térkép funkcióhoz.
Súgó menühöz

Beolvasás KML -ből


A Saját térkép oldal Térkép menüjének Térkép beolvasás almenüjéből érhető el.

A funkcióval KML (Keyhole Markup Language) adatformátmban tárolt térképi tartalom olvasható be a saját térképbe.

A beolvasandó fájl névkiterjesztése csak .kml lehet

Ki kell választani a beolvasandó fájlt, meg kell adni a létrehozandó térképi elemek fóliáját.
Ha a KML stílusok Fóliák: címkéjű kapcsolót bekapcsoljuk, akkor a beolvasott objektumok a kiválasztott fólianévből és a KML -ben használt stílusok neveiből képzett nevű fóliákra kerülnek.
Ha bekapcsoljuk a KML stílus színek Fóliák: címkéjű kapcsolót is, akkor a fólianevek képzésére nem a stílusok neveit, hanem a hozzájuk tartozó színkódot használja a program. Ez azért került a programba, mert olyan KML fájlokkal is kell dolgoznom, amelyekben a stílusnevek azonos rendeltetésű objektumok esetén is fájlonként különbözőek, a hozzájuk tartozó színek viszont konzekvensen különböztetik meg az objektumokat.

A Beolvasás billentyűvel elindítható a beolvasás. Befejeződése után a program megjeleníti a beolvasott térképi elemek darabszámát.

A Felülírás kapcsoló bekapcsolt állapota esetén, a beolvasás előtt az aktuális térképi tartalmat törli a program.

A Visszalépés billentyű használatával térhetünk vissza a Saját térkép funkcióhoz.
Súgó menühöz

Beolvasás pontfájlból


A Saját térkép oldal Térkép menüjének Térkép beolvasás almenüjéből érhető el.

A funkcióval Pontszám, Y/Φ, X/Λ rekordszerkezetű fájlokból pontok, feliratok vagy vonalak olvashatók be, a saját térképbe.
A beolvasandó fájl névkiterjesztése .eov, .wgs, .txt, .csv, .dat lehet
Ha a koordináták WGS84 rendszerűek, formátumuk kötelezően tizedesfok, sorrendjük kötelezően szélesség (Φ), hosszúság (Λ). A program értékük alapján felismeri, és EOV rendszerbe transzformálja a WGS84 koordinátákat.
A koordinátákban csak tizedespont használható.

Ha felirat beolvasást választunk, a rekordok Pontszám mezőjének tartalma lesz a felirat szövege.

Ha vonal beolvasást választunk, minden beolvasott pontot vonallal összeköt az előzőleg beolvasottal, ha az aktuális rekordban a Pontszám mező nem 0 (nulla) értékű.

Példa:
kertites 835173.89 261933.43
kertites 835194.92 261936.73
kertites 835191.84 261955.37
kertites 835170.11 261952.07
kertites 835173.89 261933.43
    0 835182.34 261942.94
 epulet 835188.53 261945.13
 epulet 835186.83 261949.92
 epulet 835180.64 261947.73
 epulet 835182.34 261942.94
	
Az épület első - nulla pontszámú - pontját nem köti össze a kerítés utolsó pontjával.

Meg kell adni a fájlban használt karakterkódolást is. Ha magyar nyelvű Windows alatt futó program állította elő, akkor WINDOWS-1250 a megfelelő beállítás.

A Mezőelválasztó: címkéjű listában a fájl egyes rekordjaiban a pontok adatait elválasztó karaktert kell kiválasztani. Lehetséges értékei: pontosvessző, vessző, tabulátor, szóköz.

A Felülírás kapcsoló bekapcsolt állapota esetén, a beolvasás előtt az aktuális térképi tartalmat törli a program.

A végrehajtás a Beolvasás billentyűvel indítható el. Befejeződése után a program megjeleníti a beolvasott térképi objektumok darabszámát.

A Visszalépés billentyű használatával térhetünk vissza a Saját térkép funkcióhoz.
Súgó menühöz

Beolvasás vonalfájlból


A Saját térkép oldal Térkép menüjének Térkép beolvasás almenüjéből érhető el.

A funkcióval Y1/Φ1, X1/Λ1, Y2/Φ2, X2/Λ2 rekordszerkezetű fájlokból vonalak olvashatók be, a saját térképbe.
A beolvasandó fájlok névkiterjesztése .eov, .wgs, .txt, .csv, .dat lehet
Ha a fájlban a koordináták WGS84 rendszerűek, formátumuk kötelezően tizedesfok, sorrendjük kötelezően szélesség (Φ), hosszúság (Λ). A program értékük alapján felismeri, és EOV rendszerbe transzformálja a WGS84 koordinátákat.
A koordinátákban csak tizedespont használható.

Példa:
835173.9;261933.4;835194.9;261936.7
835194.9;261936.7;835191.8;261955.4
835191.8;261955.4;835170.1;261952.1
835170.1;261952.1;835173.9;261933.4
835182.3;261942.9;835188.5;261945.1
835188.5;261945.1;835186.8;261949.9
835186.8;261949.9;835180.6;261947.7
835180.6;261947.7;835182.3;261942.9
								

Meg kell adni a fájlban használt karakterkódolást is. Ha magyar nyelvű Windows alatt futó program állította elő, akkor WINDOWS-1250 a megfelelő beállítás.

A Mezőelválasztó: címkéjű listában a fájl egyes rekordjaiban a pontok adatait elválasztó karaktert kell kiválasztani. Lehetséges értékei: pontosvessző, vessző, tabulátor, szóköz.

A Felülírás kapcsoló bekapcsolt állapota esetén, a beolvasás előtt az aktuális térképi tartalmat törli a program.

A végrehajtás a Beolvasás billentyűvel indítható el. Befejeződése után a program megjeleníti a beolvasott térképi objektumok darabszámát.

A Visszalépés billentyű használatával térhetünk vissza a Saját térkép funkcióhoz.
Súgó menühöz

Térkép mentése MAP-ba


A Saját térkép oldal Térkép menüjéből érhető el.

A funkcióval a saját térkép aktuális tartalma menthető el a program saját adatformátumában.
A formátum leírása megjelenik a létrehozott MAP fájlok elején található megjegyzés sorokban.

A MAP formátumú mentés szerepe az, hogy a több (esetleg különböző formátumú) állományból beolvasott térképi tartalmat egyelen, a program által kezelt összes megjelenítési beállítást is tartalmazó állományba menthessük el, és később beolvashassuk a Beolvasás MAP -ből funkcióval.

A végrehajtás a Letöltés fájlként vagy Másolás vágólapra billentyűvel indítható el.

A Visszalépés billentyű használatával térhetünk vissza a Saját térkép funkcióhoz.
Súgó menühöz

Térkép fóliák adatai


A Saját térkép oldal Térkép menüjéből érhető el.

A funkcióval a saját térkép rajzelemei által hivatkozott fóliák tulajdonságai állíthatók be.
A Szín az AutoCAD indexszínekkel megegyező 256 szín közül választható ki.

A Vonalvastagság a fóliára hivatkozó vonal rajzelemek megjelenítési vastagsága, képernyőpixel egységben. Nem csak egész értékeket vehet fel.

A Szöveg magasság a fóliára hivatkozó felirat rajzelemek megjelenítési magassága, a térkép mértékegységében (méter).

A Pontjel méret a fóliára hivatkozó pont rajzelemek helyét jelölő körök sugara, a térkép mértékegységében (méter).

A Megj. lépték a fóliára hivatkozó rajzelemek nem jelennek meg a térképen, ha annak megjelenítési léptéke kisebb az itt megadott értéknél. (Jelenleg a program még nem kezeli!)

A Láthatóság a fóliára hivatkozó rajzelemek nem jelennek meg a térképen, ha a fólia láthatóságát kikapcsoljuk.
Ha pontszámmal rendelkező pontokat tartalmazó fóliákon csak a pontszámok megjelenítését kívánjuk letiltani, a Szöveg magasság tulajdonságnak adjunk 0.0 értéket.

A Visszalépés billentyű használatával térhetünk vissza a Saját térkép funkcióhoz.
Súgó menühöz

Célpont választás térképen


A Saját térkép oldal Térkép menüjéből érhető el.

A funkcióval a saját térkép pont rajzelemei, vagy a GPS pont keresés, gyűjtés funkcióban létrehozott pontok választhatók ki célpontnak.

A menüikonra kattintás után a térképen, rámutatással választható ki a célpont. A pont kiválasztott státusa ugyanebben a funkcióban szüntetehető meg úgy, hogy a térképen egy üres területre kattintunk/koppintunk.

A kiválasztott pontot "gumivonal" köti össze a GPS kurzorral, és a térkép felső részén mindig megjelenik a célpont és az aktuális pozíció távolsága.
Súgó menühöz

Beállítások


A program működését, és a térkép megjelenítését befolyásoló beállítások adhatók meg.

GPS adatfrissítés (mp): Az itt beállított gyakorisággal kéri le a program a GPS szenzortól az aktuális pozíciót. Alapértelmezése 2 másodperc.
Ha kímélni akarjuk az akkumulátort, vagy a térkép eltolása, zoomolása akadozik, adjunk meg nagyobb értéket. Személyes tapasztalataim szerint a 2 mp megfelelő volt.

Centrum Y: és Centrum X: A saját térkép középpontjának EOV koordinátái az oldal betöltődése után.

Méter/pixel: A saját térkép betöltődésekor 1 képernyőpixelnek megfelelő térképi hossz méterben. Alapértelmezés: 0.2m

Nagyítás: A saját térkép betöltésekor érvényes léptékszorzó a Méter/pixel: -nél megadott léptékhez képest. Alapértelmezése 1.0

Max. feliratméret: A saját térképen értelmezett felirat magasság képernyőpixel egységben. A térkép nagyításakor a felirat és ponszám objektumok csak eddig a méretig követik a lépték változását. Alapértelmezése 30 pixel

Súgó menühöz