WGS84 pontlista konverzió GPX vagy KML formátumba 

WGS84 koordinátákat tartalmazó fájl (Mérete max. 800 kByte):
A WGS84 koordináták formátuma a feltöltendő fájlban:
Az eredmény fájl szerkezete
Az eredmény fájl objektumai
Útpontok színe vörös sárga zöld cián kék bíbor fekete szürke fehér Útvonalak színe vörös sárga zöld cián kék bíbor fekete szürke fehér Nyomvonalak színe vörös sárga zöld cián kék bíbor fekete szürke fehér  Méret  Vonalvastagság  Vonalvastagság
2012. 08. 21.
WGS84 koordináta formátumok kezelése tovább fejlesztve.
Visszalépés Alaphelyzetbe állítás
kör négyszög háromszög határkő zászló golyó felkiáltójel kérdőjel nyíl kamera épület templom vár műemlék üzlet étterem üzem posta sátor sport kút fenyőfa fa minimális transzformátor
Nagyon hálás lennék, ha a felhasználók a fenti program használata során tapasztalt hibákról és hiányosságokról   e-mail -ben,   vagy az   üzenő-füzet   oldalon értesítenének.

A WGS84 pontlista konverzió GPX vagy KML formátumba program használata


A program pontlista fájlformátumú, földrajzi szélesség (Φ) és hosszúság (Λ), vagy geocentrikus XYZ koordináta adatokat tartalmazó fájlok GPX vagy KML fájlformátumba konvertálására szolgál.
WGS coordinates
Ha a WGS84  Φ,  Λ,  h  koordinátákat tartalmazó fájl (Mérete max. 800 kByte): címkéjű mezőben egy pontlista formátumú fájl elérési útját és nevét adjuk meg, majd a hozzá tartozó Adatok elküldése címkéjű billentyűre kattintunk, akkor a fájl tartalmát konvertálhatjuk GPX vagy KML formátumba.

A megadott fájlnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
 1. Nevében ne legyen szóköz (ASCII 32), vagy az angol abc-ben nem szereplő karakter.
  A nem ajánlott karakterek használata nem okoz fatális hibát, csak a visszadott fájl nevében lehetnek hibásan kódolt karakterek. Ahogy időm engedi megoldom a karakter konverziót.

 2. Bővítménye kötelezően txt.

 3. Normál szövegfájl (DOS, Windows) formátumban kell tartalmaznia a pontokat.
  Ilyen fájlokat állítanak elő például az Ms Notepad, ConTEXT, NotePad++ editorok. De az általam ismert összes szövegszerkesztő, táblázatkezelő stb. program is képes az előállítására.
  Hibás fájlformátum esetén a program üres, vagy nem megfelelő tartalmú állományt adhat vissza.

 4. Rekordszerkezete:
  Pontnév  WGS84Φ  WGS84Λ  [Ellipszoid feletti magasság]
  vagy
  Pontnév  WGS84X  WGS84Y  WGS84Z
  Tehát a fájl minden rekordja (sora) egyetlen pont adatait tartalmazza. Minden pontnak kell, hogy legyen pontneve/pontszáma, és a koordinátákat a fenti sorrendben kell megadni. Az Ellipszoid feletti magasság megadása nem kötelező, a Z koordináta viszont nem hagyható el.

  A fájl tartalmának elején ne legyen a rekordok (sorok) tartalmát leíró, magyarázó fejléc sor. A program nincs felkészítve ilyen fejléc sorok értelmezésére, többek között azért sem, mert a felhasználók rendkívül változatos tartalommal szokták azokat megadni, így az értelmezésükre tett próbálkozások az esetek nagy részében hibás eredményre vezetnének.

 5. A WGS84 földrajzi szélesség (Φ) és hosszúság (Λ) koordinátákat fok.tizedesfok, vagy fok perc másodperc.tizedesmásodperc formátumban adhatjuk meg. Az utóbbi esetben a fok, perc, másodperc adatokat szóköz (ASCII 32) karakterrel kell elválasztani, és nem szabad bennük használni a ° ' " szimbólumokat. Tehát nem 47°12'23.4562" vagy 47° 12' 23.4562" hanem 47 12 23.4562 formában kell azokat megadni. .

   Minta tizedesfok alakú φ λ WGS84 koordinátákkal 

   Minta fok perc másodperc alakú φ λ WGS84 koordinátákkal, és ellipszoid feletti magassággal 

  A WGS84 geocentrikus XYZ koordinátákat méter mértékegységben kell megadni.

   Minta X Y Z WGS84 koordinátákkal 

  A bemenő WGS84 koordináták hazánk területén egyszerűen megkülönböztethetőek. A Φ (szélesség) 45°, a Λ (hosszúság) 20°, az X (északi) 4000000 m, az Y (keleti) 1000000 m körüli értékű.

 6. Az egyes pontok adatait a rekordokban (sorokban) csak egy vagy több szóköz (ASCII 32), tabulátor (ASCII 9), vagy egy pontosvessző (ASCII 59) karakter választhatja el. Ebből következik, hogy a fájlban szóköz, tabulátor, pontosvessző karakter csak az adatmezők elválasztására használható, és az egyes pont adatok (Pontnév, WGS84 koordináták, Ellipszoid feletti magasság) belső szóközt/tabulátort/pontosvesszőt nem tartalmazhatnak. Kivéve a fok perc másodperc formátumú földrajzi koordinátákat, amelyekben a fok, perc, másodperc elválasztására szóköz karartert kell használni.
      Helytelen: telefon  fülke  46.68312  19.95786 132.71
          Helyes: telefon_fülke  46.68312  19.95786 132.71
          Helyes: telefon_fülke  46 40 59.232  19 57 28.296 132.71

  Az egyes pontok soraiban (rekordjaiban) a pont program által értelmezett adatai (Pontnév, WGS84 koordináták, Ellipszoid feletti magasság) után, azoktól a fentebb leírt módon elválasztva, tetszőleges további adatok szerepelhetnek. A program azokat figyelmen kívül hagyja.

 7. A koordinátákban a tizedeselválasztó jel vessző (ASCII 44), vagy pont (ASCII 47) karakter lehet.
  Ebből és az előző pontból következően a koordináták nem tartalmazhatnak semmilyen ezres elválasztó karaktert!

 8. Nem kötelező a pontok magasságának megadása.

  Ha nem szerepel pont magasság egy rekordban, akkor ne szerepeljen abban más a program által nem kezelendő adat sem, mert a program a pontok negyedik adatát mindenképpen magasságként próbálja meg értelmezni.

 9. Az egyes pontok adatainak végét (rekordok / sorok) kocsivissza+sormelés (CR+LF = ASCII 13 + ASCII 10) karakterek jelzik. Az editorokban, szövegszerkesztőkben ezek együttes bevitelére általában az Enter billentyű szolgál.

  Linux operációs rendszer alatt a szabványos sorvég jel csak LF (soremelés, ASCII 10), MacOS alatt pedig csak CR (kocsivissza, ASCII 13) karakter. A programot igyekeztem úgy megírni, hogy ezekkel a sorvég jelekkel is elboldoguljon, de nincs lehetőségem ennek alapos tesztelésére.

Fontos Tudnivalók a programot használni kívánó látogatóim számára   2010. 09. 04.

A feltöltendő fájl szerkezetének eddigi módon történt leírása úgy tűnik nem bizonyult eléggé egyértelműnek, vagy közérthetőnek. Igen gyakran kap a program olyan fájlszerkezeteket amelyek kezelésére nincs felkészítve. Nekem ez furcsának tűnik, de hát én nap mint nap dolgozom WORD, EXCEL, TXT formátumú koordináta állományokkal, és végzek formátum konvertálásokat közöttük, így valószínűleg az elvárásaim túlzóak.

A fájlszerkezettel kapcsolatban támasztott apvető követelmények megegyeznek az EOV>>WGS84 irányú koordináta transzformációnál ugyanilyen című fejezetében részletesen leírtakkal.A konverzió elvégzése során a program a pontokat GPX vagy KML formátumú fájlba menti, és miután elkészült, felkínálja annak letöltését.

Az Az eredmény fájl szerkezete csoport kapcsolóival állíthatjuk be az eredmény fájl formátumát.

Az Az eredmény fájl objektumai csoport kapcsolóival határozhatjuk meg, hogy a kimeneti fájlban a pontokat egyedi útpontokként, vagy útvonalak, nyomvonalak töréspontjaiként kell megjeleníteni.
Ha egy bemeneti fájlban több útvonalat, vagy nyomvonalat akarunk megadni, akkor azok elválasztására 0 (nulla) pontnevű pontokat kell használnunk, Tehát a másodiktól kezdve minden útvonalnak vagy nyomvonalnak 0 pontnevű ponttal kell kezdődnie.
A kml formátum használata esetén a program nem tesz különbséget az útvonalak és nyomvonalak között, mindkét beállítás esetén útvonal jelenik meg a kimeneti fájlban.
Ha az Útpontok vagy Útvonalak kapcsolót választjuk, akkor a bemeneti fájlban szereplő pontok önálló, pontmarkerrel megjelölt objektumként is megjelennek a kimeneti fájlban, a Nyomvonalak kapcsoló kiválasztása esetén, csak a bemeneti fájlban szereplő pontokat összekötő vonalak/vonalláncolatok jönnek létre.
Az Az eredmény fájl objektumai csoport szín, ikonméret, vonalvastagság beállítására szolgáló vezérlőivel a kimeneti fájl objektumainak megjelenítési jellemzőit állíthatjuk be. Tapasztalataim szerint ez egyenlőre csak a kml formátum használata esetén határozza meg egyértelműen az objektumok tulajdonságait. Ahogyan időm és ambícióm engedi, megpróbálom a gpx formátum esetén is tisztázni ezek megadásának lehetőségeit.
Az Útpontok vezérlőcsoport Pontszámok címkéjű kapcsolójával állítható be, hogy a pontokat jelölő objektumok mellett megjelenjen-e azok pontszáma/pontneve. KML formátum használata esetén a pontszám/pontnév a kapcsoló kikapcsolt állapota esetén is letárolódik a pontmarker description attribútumában, és egy felbukkanó ablakban megjelenithető, ha egérrel a pontmarkerre kattintunk.
Fő oldal Bemutatkozás Pocket PC programok AutoCAD-AutoLisp Egyéb programok Online EOV <<>> WGS84 átszámítás Online EOV (EOTR) szelvény kereső OSM térkép megjelenítése Üzenő füzet Fénykép-tár Link-gyüjtemény A honlapról A honlap építésről Honlaptérkép
Online WGS84 pontlista konverzió GPX vagy KML formátumba
English / Angol Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS
A feldolgozó program üzenetei:
Bezárás