WGS84 >> EOV irány Adatok fájlból

 Egyedi pontok transzformálása 

EOV Y koordináta =
EOV X koordináta =
Magasság =
* *
A transzformált (eredmény) koordináták formátuma
Visszalépés Alaphelyzetbe állítás
Nagyon hálás lennék, ha a felhasználók a fenti program használata során tapasztalt hibákról és hiányosságokról   e-mail -ben,   vagy az   üzenő-füzet   oldalon értesítenének.

Az online EOV >> WGS84 átszámító program használata


A program a magyarországi polgári térképészetben használatos EOV koordináta rendszerben értelmezett koordinátáknak, a manapság már széles körben elterjedt GPS technológiák által használt globális WGS84 koordináta rendszerben használható koordinátákká való átszámítására (transzformálására) szolgál. Alkalmas ezek megkeresésére, megjelenítésére is a Google térképén.

Az EOV Y koordináta = és EOV X koordináta = címkéjű adatmezőkben megadott EOV koordinátákat a hozzájuk tartozó Adatok elküldése címkéjű billentyűre kattintva WGS84 rendszer béli 360°-os rendszerű tizedesfokban értelmezendő szélesség (Φ) és hosszúság (Λ), vagy méterben értelmezett geocentrikus (X,Y,Z) koordinátákká transzformálja, és az eredményt a megadott koordináták mellett megjeleníti a program.

Ha a Magasság = címkéjű adatmezőben megadjuk a pont magasságát, akkor a WGS84 ellipszoid feletti magasságot is megkapjuk. Ha geocentrikus X,Y,Z koordinátákat kérünk, akkor a magasság alapértelmezett (adathiány esetén használt) értéke 0.0 méter lesz.

Ha az EOV koordinátákat Y X Z adatszerkezettel egy fálj egy sorából másoljuk Ctrl+C -vel, akkor Ctrl+V -vel együtt bemásolhatók a három adatbeviteli mező bármelyikébe, és a program gondoskodni fog a koordináták szétválogatásáról és beírásukról a megfelelő adatbeviteli mezőkbe. Az Y X Z adatszerkezetben a mezőelválasztó egy vagy több szóköz vagy tabulátor, illetve egy-egy vessző vagy pontosvessző lehet.

Figyelem! az EOV vetületi rendszer északkeleti tájékozású geodéziai rendszer. Az Y tengely pozitív ága keletre, az X tengely pozitív ága északra mutat, és a koordinátákat Y, X sorrendben kell megadni.
A koordináták értékük alapján megkülönböztethetőek. Az Y mindig nagyobb, az X pedig mindig kisebb 400 000 -nél.
A kapott WGS84 koordináták is megkülönböztethetőek értékük alapján. Hazánk területén a Φ (szélesség) 45°, a Λ (hosszúság) 20°, az X (északi) 4000000 m, az Y (keleti) 1000000 m körüli értékű.


A WGS84 koordináták számítása után, megjeleníti a program a megadott pontot tartalmazó 1:1000 méretarányú EOV (EOTR) szelvény szelvényszámát, bal-alsó, és jobb-fölső sarkának koordinátáit, valamint az azzal szomszédos EOV (EOTR) szelvények szelvényszámait is. Láthatóvá válik egy ikon, amellyel vágólapra másolhatjuk a WGS84 koordinátákat, és egy billentyű, amellyel a Google térképén jeleníttethetjük meg a transzformált pontot.

Az EOV-ba visszatranszformált WGS84 koordináták hibája a tesztelések során mindig 0.5 m alatti értékű volt, tehát a kapott WGS84 koordináták navigációs célra megfelelő pontosságúak. Ha nagyobb pontosságra van szükség, használjuk a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által fejlesztett, ingyenesen használható EHT programot.

Az Adatok fájlból címkéjű billentyűvel a program fájlban tárolt pontokat átszámító verzióját hívhatjuk meg, a WGS84 >> EOV irány címkéjűvel pedig fordított irányú transzformációt kérhetünk.Fő oldal Bemutatkozás Pocket PC programok AutoCAD-AutoLisp Egyéb programok Online EOV <<>> WGS84 átszámítás Online EOV (EOTR) szelvény kereső OSM térkép megjelenítése Üzenő füzet Fénykép-tár Link-gyüjtemény A honlapról A honlap építésről Honlaptérkép
Online EOV >> WGS84 transzformáció beírt adatokból
Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS