WGS84 >> EOV irány Adatok billentyűzetről

 Fájlban letárolt pontok transzformálása 

EOV koordinátákat tartalmazó fájl (Mérete max. 800 kByte):
EOV koordináták eltolásai (m): dY = dX = dZ =
A transzformált (eredmény) koordináták formátuma
Az eredmény fájl szerkezete
Az eredmény fájl objektumai
Útpontok színe vörös sárga zöld cián kék bíbor fekete szürke fehér Útvonalak színe vörös sárga zöld cián kék bíbor fekete szürke fehér Nyomvonalak színe vörös sárga zöld cián kék bíbor fekete szürke fehér  Méret  Vonalvastagság  Vonalvastagság
Visszalépés Alaphelyzetbe állítás
kör négyszög háromszög határkő zászló golyó felkiáltójel kérdőjel nyíl kamera épület templom vár műemlék üzlet étterem üzem posta sátor sport kút fenyőfa fa minimális transzformátor
2012. 08. 10.
Javaslat a karakter kódolási problémák megoldására.

2012. 09. 03.
 Hibás   ff pp mm.tttt  formátumú transzfor- mált koordináták javít- va.
Nagyon hálás lennék, ha a felhasználók a fenti program használata során tapasztalt hibákról és hiányosságokról   e-mail -ben,   vagy az   üzenő-füzet   oldalon értesítenének.

Az online EOV >> WGS84 átszámító program használata


A program a magyarországi polgári térképészetben használatos EOV koordináta rendszerben értelmezett koordinátáknak, a manapság már széles körben elterjedt GPS technológiák által használt globális WGS84 koordináta rendszerben használható koordinátákká való tömeges átszámítására (transzformálására) szolgál.

Ha az EOV koordinátákat tartalmazó fájl (max 800 kByte) címkéjű mezőben egy fájl elérési útját és nevét adjuk meg, majd a hozzá tartozó Adatok elküldése címkéjű billentyűre kattintunk, akkor a fájlban található EOV vetületű pontokat transzformáltathatjuk WGS84 rendszerbe, a Google térképén, vag a Google Eartht -ben megjeleníthető formátumokban is.

A megadott fájlnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
 1. Nevében ne legyen szóköz (ASCII 32), vagy az angol abc-ben nem szereplő karakter.
  A nem ajánlott karakterek használata nem okoz fatális hibát, csak a visszadott fájl nevében lehetnek hibásan kódolt karakterek. Ahogy időm engedi megoldom a karakter konverziót.

 2. Bővítménye kötelezően txt.

 3. Normál szövegfájl (DOS, Windows) formátumban kell tartalmaznia a pontokat.
  Ilyen fájlokat állítanak elő például az Ms Notepad, ConTEXT, NotePad++ editorok. De az általam ismert összes szövegszerkesztő, táblázatkezelő stb. program is képes az előállítására.
  Hibás fájlformátum esetén a program üres, vagy nem megfelelő tartalmú állományt adhat vissza.

 4. Rekordszerkezete: Pontnév  EovY  EovX  [Magasság]
  Tehát a fájl minden rekordja (sora) egyetlen pont adatait tartalmazza. Minden pontnak kell, hogy legyen pontneve/pontszáma, és a koordinátákat EovY, EovX, Magasság sorrendben kell megadni.

  A fájl tartalmának elején ne legyen a rekordok (sorok) tartalmát leíró, magyarázó fejléc sor. A program nincs felkészítve ilyen fejléc sorok értelmezésére, többek között azért sem, mert a felhasználók rendkívül változatos tartalommal szokták azokat megadni, így az értelmezésükre tett próbálkozások az esetek nagy részében hibás eredményre vezetnének.

  Az egyes pontok adatait a rekordokban (sorokban) csak egy vagy több szóköz (ASCII 32), tabulátor (ASCII 9), vagy egy pontosvessző (ASCII 59) karakter választhatja el. Ebből következik, hogy a fájlban szóköz, tabulátor, pontosvessző karakter csak az adatmezők elválasztására használható, és az egyes pont adatok (Pontnév, EovY, EovX, Magasság) belső szóközt/tabulátort/pontosvesszőt nem tartalmazhatnak.
      Helytelen: telefon  fülke  856 214.36  245 132.71
          Helyes: telefon_fülke  856214.36   245132.71

  Figyelem! az EOV vetületi rendszer északkeleti tájékozású geodéziai rendszer. Az Y tengely pozitív ága keletre, az X tengely pozitív ága északra mutat, és a koordinátákat Y, X sorrendben kell megadni.
  Az EOV koordináták értékük alapján megkülönböztethetőek. Az Y mindig nagyobb, az X pedig mindig kisebb 400 000 -nél.
  Az eredményül kapott WGS84 koordináták is megkülönböztethetőek értékük alapján. Hazánk területén a Φ (szélesség) 45°, a Λ (hosszúság) 20°, az X (északi) 4000000 m, az Y (keleti) 1000000 m körüli értékű.


  Az egyes pontok soraiban (rekordjaiban) a pont program által értelmezett adatai (Pontnév, EovY, EovX, Magasság) után, azoktól a fentebb leírt módon elválasztva, tetszőleges további adatok szerepelhetnek. A program azokat figyelmen kívül hagyja.

 5. A koordinátákban a tizedeselválasztó jel vessző (ASCII 44), vagy pont (ASCII 47) karakter lehet.
  Ebből és az előző pontból következően a koordináták nem tartalmazhatnak semmilyen ezres elválasztó karaktert!

 6. Nem kötelező a pontok magasságának megadása.

  Ha nem szerepel pont magasság egy rekordban, akkor ne szerepeljen abban más a program által nem kezelendő adat sem, mert a program a pontok negyedik adatát mindenképpen magasságként próbálja meg értelmezni.

 7. Az egyes pontok adatainak végét (rekordok / sorok) kocsivissza+sormelés (CR+LF = ASCII 13 + ASCII 10) karakterek jelzik. Az editorokban, szövegszerkesztőkben ezek együttes bevitelére általában az Enter billentyű szolgál.

  Linux operációs rendszer alatt a szabványos sorvég jel csak LF (soremelés, ASCII 10), MacOS alatt pedig csak CR (kocsivissza, ASCII 13) karakter. A programot igyekeztem úgy megírni, hogy ezekkel a sorvég jelekkel is elboldoguljon, de nincs lehetőségem ennek alapos tesztelésére.
 Minta megjelenítése a megfelelő adatformátumról 

Fontos Tudnivalók a programot használni kívánó látogatóim számára   2010. 09. 04.

A feltöltendő fájl szerkezetének eddigi módon történt leírása úgy tűnik nem bizonyult eléggé egyértelműnek, vagy közérthetőnek. Igen gyakran kap a program olyan fájlszerkezeteket amelyek kezelésére nincs felkészítve. Nekem ez furcsának tűnik, de hát én nap mint nap dolgozom WORD, EXCEL, TXT formátumú koordináta állományokkal, és végzek formátum konvertálásokat közöttük, így valószínűleg az elvárásaim túlzóak. Megpróbálom hát minél szemléletesebben közreadni a követelményeket:
Megfelelő fájlszerkezet
 • A pontok adatai pontonként egy-egy sorban (rekordban) vannak.
 • Elválasztásuk egy vagy több (aktuálisan 2) szóközzel (ASCII 32) van megoldva.
 • A program által értelmezett adatok után bármilyen egyéb adat lehet az adatsorokban, az a program működését nem befolyásolja.
 • A sorok (rekordok) végét CR (ASCII 13) és LF (ASCII 10) karakterek jelzik.
Megfelelő fájlszerkezet
 • A pontok adatai pontonként egy-egy sorban (rekordban) vannak.
 • Elválasztásuk egy vagy több (aktuálisan 1) TAB karakterrel (ASCII 9) van megoldva.
 • A program által értelmezett adatok után bármilyen egyéb adat lehet az adatsorokban, az a program működését nem befolyásolja.
 • A sorok (rekordok) végét CR (ASCII 13) és LF (ASCII 10) karakterek jelzik.
Nem megfelelő fájlszerkezet
 • Az adatok a második ponttól kezdve nem pontonként egy-egy sorban (rekordban) vannak, mert a pontok első koordinátája után mindig van egy felesleges LF (ASCII 10 = soremelés) karakter.
Nem megfelelő fájlszerkezet
 • Az adatok nem pontonként egy-egy sorban (rekordban) vannak, mert a pontok első koordinátája után mindig van egy felesleges LF (ASCII 10) karakter.
 • A pontadatokat idézőjel (ASCII 34) karakterek fogják közre, ami nem jelentene ugyan problémát a program számára, de felesleges.
A fájlszerkezetek megjelenését a NotePad++ editor segítségével szemléltettem.

Ha Ms Word -ből kell kiírni az adatokat a megfelelő formátumba, akkor a Mentés másként menüpontban válasszuk az Egyszerű szöveg (*.txt) formátumot, és a megjelenő dialódusablakban adjuk meg a következő beállításokat:Ha Ms Excel -ből kell kiírni az adatokat a megfelelő formátumba, akkor a Mentés másként menüpontban válasszuk az Formázott szöveg (szóközzel tagolt) (*.txt), vagy a Szöveg (tabulátorral tagolt) (*.txt) formátumot.Persze az is meglep, hogy a sok eredménytelenül próbálkozó felhasználó közül eddig csak egy keresett meg, és jelezte a problémáját. Az meg is oldódott, amint megnéztem a fájl formátumát.

2010. 09. 05.

A 00→09, 11→12, 14→31 intervallumokba eső ASCII kódú karaktereket eldobják a programok, tehát azok az állományok is transzformálhatóak lesznek, amelyeket eddig emiatt nem kezeltek.

Remélem ez a módosítás a problémák egy részét megoldja. De ennek ellenére mindenképpen célszerű lenne az előírt szerkezetű fájlokban feltölteni a transzformálandó pontokat, hogy ne érhesse meglepetés a felhasználót.


A transzformálás elvégzése során a program a transzformált pontokat fájlba menti, és az átszámítások befejezése után felkínálja a WGS84 koordinátákat tartalmazó fájl letöltését.
Ha az adott koordinátákat tartalmazó fájl rekordjaiban szerepel a pontok magassága, akkor a kimeneti adatokat tartalmazó fájlban megjelennek az azoknak megfelelő WGS84 ellipszoid feletti magasságok, vagy a geocentrikus koordináták tartalmazzák azt is.

A transzformált koordináták formátuma címkéjű csoport kapcsolóival határozhatjuk meg a kapott koordináták formátumát.
A Fok.tizedesfok (ff.tttttttttt), Fok perc.tizedesperc (ff pp.tttttt) és Fok perc másodperc.tizedesmásodperc (ff pp mm.ttttt) beállítások használata esetén 360°-os rendszerű földrajzi szélességet és hosszúságot, a Geocentrikus (X,Y,Z) beállítással pedig geocentrikus X,Y,Z koordinátákat kapunk.

Ha az Az eredmény fájl szerkezete csoport kapcsolói közül az Egyszerű pontlista (txt) címkéjűt választjuk ki, akkor az eredmény fájl az adott koordinátákat tartalmazó fájlhoz hasonló szerkezetű lesz, wgs bővítménnyel, a GPS formátum (gpx) opciót választva pedig a navigációs GPS-ekben, a Garmin Mapsource és GPS Trackmaker programokban, vagy a Google Earth-ben használható XML formátumú és gpx bővítményű fájlt kapunk. A Google formátum (kml) beállítással a Google Maps és Google Earth által favorizált kml formátumba konvertálhatunk.
Ha gpx vagy kml adatszerkezetet állítunk be, az eredmény fájlban a koordináták a formátumbeállítástól függetlenül mindig tizedesfok alakú földrajzi szélességként és hosszúságként jelennek meg.

gpx vagy kml adatszerkezetet használata esetén az Az eredmény fájl objektumai csoport kapcsolóival határozhatjuk meg, hogy a kimeneti fájlban a pontokat egyedi útpontokként, vagy útvonalak, nyomvonalak töréspontjaiként kell megjeleníteni.
Ha egy bemeneti fájlban több útvonalat, vagy nyomvonalat akarunk megadni, akkor azok elválasztására 0 (nulla) pontnevű pontokat kell használnunk, Tehát a másodiktól kezdve minden útvonalnak vagy nyomvonalnak 0 pontnevű ponttal kell kezdődnie.
A kml formátum használata esetén a program nem tesz különbséget az útvonalak és nyomvonalak között, mindkét beállítás esetén útvonal jelenik meg a kimeneti fájlban.
Ha az Útpontok vagy Útvonalak kapcsolót választjuk, akkor a bemeneti fájlban szereplő pontok önálló, pontmarkerrel megjelölt objektumként is megjelennek a kimeneti fájlban, a Nyomvonalak kapcsoló kiválasztása esetén, csak a bemeneti fájlban szereplő pontokat összekötő vonalak/vonalláncolatok jönnek létre.
Az Az eredmény fájl objektumai csoport szín, ikonméret, vonalvastagság beállítására szolgáló vezérlőivel a kimeneti fájl objektumainak megjelenítési jellemzőit állíthatjuk be. Tapasztalataim szerint ez egyenlőre csak a kml formátum használata esetén határozza meg egyértelműen az objektumok tulajdonságait. Ahogyan időm és ambícióm engedi, megpróbálom a gpx formátum esetén is tisztázni ezek megadásának lehetőségeit.
Az Útpontok vezérlőcsoport Pontszámok címkéjű kapcsolójával állítható be, hogy a pontokat jelölő objektumok mellett megjelenjen-e azok pontszáma/pontneve. KML formátum használata esetén a pontszám/pontnév a kapcsoló kikapcsolt állapota esetén is letárolódik a pontmarker description attribútumában, és egy felbukkanó ablakban megjelenithető, ha egérrel a pontmarkerre kattintunk.

A program használati statisztikáit elemezve felmerült a gyanú, hogy gpx vagy kml kimenő adatszerkezetet választása esetén gyakorta okoz problémát a feltöltött fájlokban a pont azonosítókban előforduló ékezetes, vagy más speciális karakterek sokféle karakterkódolási rendszere. Maga a program nem érzékeny erre, de az eredmény fájlt felhasználó programokban meghiúsulhat a fájl beolvasása, és tapasztalataim szerint azok gyakran nem adnak egyértelmű hibajelzést (A Google Eart semmit, a Garmin MapSource semmitmondót, a Firefox, Chrome, Opera böngészők jól behatárolják a hibát, az IE8 alig.) A programban a kimenet előállítását úgy igyekeztem megoldani, hogy legalább a pont azonosítókban előforduló magyar ékezetes karaktereket helyesen konvertálja UTF-8 kódolásúra, de sok agyalás és internetes kereresgélés után is az a benyomásom, hogy igazán korrekt megoldás nem létezik erre a problémára. Ezért a következőket ajánlom azoknak, akik ebbe a problémába ütköznek:
 1. Ha lehetséges, a pontok azonosítóiban csak az angol ABC betűit, számjegyeket, kötőjel, aláhúzás karaktereket használjanak.

 2. Ha a feltöltendő fájlt előállító program lehetőséget biztosít a karakterkódolás beállítására, akkor válasszanak ISO 8859-2, vagy UTF-8 karakterkódolást.

 3. A fájl karakterkódolásának módosítására használhatják például az ingyenesen letölthető Notepad++ editort, amelyet egyébként is csak ajánlani tudok mindenkinek. A karakterkódolás beállítása azzal az alábbi képen látható módon végezhető el:
 4. Ha a fentebb ajánlott módszerek nem használhatóak, vagy nem vezetnek eredményre, akkor a feltöltendő fájban az ékezetes, vagy egyéb speciális karaktereket cseréljék le ékezet nélkülire, vagy töröljék azokat. Erre az összes szövegszerkesztésre használatos programban (Nyilván a Notepad++ -ban is.) lehetőség van a keres-cserél funkcióval.

 5. A tesztelések során a hibák helyének behatárolására jó módszernek bizonyult az, ha a lementett GPX vagy KML fájlt Firefox, Chrome vagy Opera böngészővel megnyitottam (Firefox és Opera esetén a Fájl menü Megnyitás menüpontjával, Chrome esetén a fájl böngészőablakra vonszolásával). Ugyan mindig csak az első megtalált hibát jelzik ki, de a megtatált karakterek összes példányának lecserélésével viszonylag gyorsan azonosíthatóak az általunk használt fájlokban előforduló problémás karakterek.

 6. Végső megoldásként  e-mail  mellékletként küldjék el nekem a feltöltésre szánt fájlt. Annak ismeretében bizonyára tudok megoldást ajánlani.


Az EOV-ba visszatranszformált WGS84 koordináták hibája a tesztelések során mindig 0.5 m alatti értékű volt, tehát a kapott WGS84 koordináták navigációs célra megfelelő pontosságúak. Ha nagyobb pontosságra van szükség, használjuk a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által fejlesztett, ingyenesen használható EHT programot. Az EHT programmal előállított WGS84 koordináták gpx vagy kml formátumba konvertálására a honlapomon elérhető WGS84 pontlista konverzió GPX vagy KML formátumba programot tudom ajánlani.

Az Adatok billentyűzetről címkéjű billentyűvel a program billentyűzetről beírt koordinátákat átszámító verzióját hívhatjuk meg, a WGS84 >> EOV irány címkéjűvel pedig fordított irányú transzformációt kérhetünk.Fő oldal Bemutatkozás Pocket PC programok AutoCAD-AutoLisp Egyéb programok Online EOV <<>> WGS84 átszámítás Online EOV (EOTR) szelvény kereső OSM térkép megjelenítése Üzenő füzet Fénykép-tár Link-gyüjtemény A honlapról A honlap építésről Honlaptérkép
Online EOV >> WGS84 transzformáció fájlban tárolt adatokból
Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS
A feldolgozó program üzenetei:
Bezárás