EOV >> WGS84 irány Adatok billentyűzetről

 Fájlban letárolt pontok transzformálása 

WGS84 koordinátákat tartalmazó fájl (TXT max:800 kByte, GPX/KML max:1.6 MByte)
A WGS84 koordináták formátuma a feltöltendő fájlban:
2012. 06. 08.
Firefox és Opera böngészők hibás fájl típus azonosítása GPX és KML bővítményű fájlok esetén kivédve.

2012. 08. 18.
GPX. KML értelmezési hiba javítva.

2013. 02. 06.
Javaslat a karakter kódolási problémák megoldására.

Visszalépés Alaphelyzetbe állítás
Nagyon hálás lennék, ha a felhasználók a fenti program használata során tapasztalt hibákról és hiányosságokról   e-mail -ben,   vagy az   üzenő-füzet   oldalon értesítenének.

Az online WGS84 >> EOV átszámító program használata


A program a manapság már széles körben elterjedt GPS technológiák által használt globális WGS84 koordináta rendszerben értelmezett koordinátáknak, a magyarországi polgári térképészetben használatos EOV koordináta rendszerben használható koordinátákká való tömeges átszámítására (transzformálására) szolgál.

Ha a WGS84 koordinátákat tartalmazó fájl (max 800 kByte) címkéjű mezőben egy fájl elérési útját és nevét adjuk meg, és a hozzá tartozó Adatok elküldése címkéjű billentyűre kattintunk, akkor a fájlban található WGS84 vetületű pontokat transzformáltathatjuk EOV rendszerbe.

A feltöltendő fájlnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:
 1. Nevében ne legyen szóköz (ASCII 32), vagy az angol abc-ben nem szereplő karakter.
  A nem ajánlott karakterek használata nem okoz fatális hibát, csak a visszadott fájl nevében lehetnek hibásan kódolt karakterek. Ahogy időm engedi megoldom a karakter konverziót.

 2. Bővítménye tartalmától függően txt vagy gpx illetve kml lehet. A különbségeket lásd az 5. 6. 7. pontnál!

 3. Normál szövegfájl (DOS, Windows) formátumban kell tartalmaznia a pontokat.
  Ilyen fájlokat állítanak elő például az Ms Notepad, ConTEXT, NotePad++ editorok. De az általam ismert összes szövegszerkesztő, táblázatkezelő stb. program is képes az előállítására.
  Hibás fájlformátum esetén a program üres, vagy nem megfelelő tartalmú állományt adhat vissza.

 4. Az egyes pontok adatainak végét (rekordok / sorok) kocsivissza+sormelés (CR+LF = ASCII 13 + ASCII 10) karakterek jelzik. Az editorokban, szövegszerkesztőkben ezek együttes bevitelére általában az Enter billentyű szolgál.

  Linux operációs rendszer alatt a szabványos sorvég jel csak LF (soremelés, ASCII 10), MacOS alatt pedig csak CR (kocsivissza, ASCII 13) karakter. A programot igyekeztem úgy megírni, hogy ezekkel a sorvég jelekkel is elboldoguljon, de nincs lehetőségem ennek alapos tesztelésére.

 5. Ha a fájl bővítménye txt, akkor rekordszerkezete
  földrajzi koordináták esetén: Pontnév  WGS84-φ  WGS84-λ  [Ellipszoid feletti magasság]
  geocentrikus koordináták esetén: Pontnév  WGS84-X  WGS84-Y  WGS84-Z

  Tehát a fájl minden rekordja (sora) egyetlen pont adatait tartalmazza. Minden pontnak kell, hogy legyen pontneve/pontszáma, és a koordinátákat WGS84-φ,  WGS84-λ,  [Ellipszoid feletti magasság], vagy WGS84-X,  WGS84-Y,  WGS84-Z sorrendben kell megadni.

  A fájl tartalmának elején ne legyen a rekordok (sorok) tartalmát leíró, magyarázó fejléc sor. A program nincs felkészítve ilyen fejléc sorok értelmezésére, többek között azért sem, mert a felhasználók rendkívül változatos tartalommal szokták azokat megadni, így az értelmezésükre tett próbálkozások az esetek nagy részében hibás eredményre vezetnének.

  A fájl egy-egy rekordjában (sorában) az adatmezőket egy vagy több szóköz (ASCII 32), tabulátor (ASCII 9) vagy egy pontosvessző (ASCII 59) karakter válassza el, az adatmezők belső szóközt/tabulátort/pontosvesszőt nem tartalmazhatnak, és WGS84-φ,  WGS84-λ  koordináták használata esetén a pontok magasságának megadása nem kötelező.

  A WGS84 földrajzi szélesség (φ) és hosszúság (λ) koordinátákat fok.tizedesfok, vagy fok perc másodperc.tizedesmásodperc formátumban adhatjuk meg. Az utóbbi esetben a fok, perc, másodperc adatokat szóköz (ASCII 32) karakterrel kell elválasztani, és nem szabad bennük használni a ° ' " szimbólumokat. Tehát nem 47°12'23.4562" vagy 47° 12' 23.4562" hanem 47 12 23.4562 formában kell azokat megadni.

   Minta tizedesfok alakú φ λ WGS84 koordinátákkal 

   Minta fok perc másodperc alakú φ λ WGS84 koordinátákkal, és ellipszoid feletti magassággal 

  A WGS84 geocentrikus koordinátákat (X, Y, Z) méter mértékegységben kell megadni.

   Minta X Y Z WGS84 koordinátákkal 

  A bemenő WGS84 koordináták hazánk területén egyszerűen megkülönböztethetőek. A φ (szélesség) 45°, a λ (hosszúság) 20°, az X (északi) 4000000 m, az Y (keleti) 1000000 m körüli értékű.

 6. Ha a fájl bővítménye gpx, akkor a navigációs GPS-ekben, a Garmin Mapsource és GPS Trackmaker programokban, vagy a Google Earth-ben használható GPS adatcsere formátum -ban megformázva kell tartalmaznia az adatokat.
  Ilyenkor a WGS84 szélesség és hosszúság koordinátákat csak 360°-os rendszerű tizedesfokban lehet megadni.
  A fájl elején nem lehet üres sor! Első sorának kötelezően az <?xml version= kezdetű verziódeklarációt kell tartalmaznia!

   Minta GPX formátumra 

 7. Ha a fájl bővítménye kml, akkor a Google Earth-ben és Google Maps-ben használható Keyhole Markup Language szerint megformázva kell tartalmaznia az adatokat.
  Ilyenkor a WGS84 szélesség és hosszúság koordinátákat csak 360°-os rendszerű tizedesfokban lehet megadni.
  A fájl elején nem lehet üres sor! Első sorának kötelezően az <?xml version= kezdetű verziódeklarációt kell tartalmaznia!

   Minta KML formátumra 

 8. Ha a fájlnév bővítménye txt, akkor az A WGS84 koordináták formátuma a fájlban címkéjű csoport kapcsolóival meg kell adnunk a fájlban szereplő WGS84 koordináták formátumát.
  Ha a koordináták formátuma Fok perc másodperc (ff pp mm.ttttt) akkor a fok, perc, másodperc értékeket is egy vagy több szóköz (ASCII 32) karakterrel kell elválasztani, tehát azok ilyenkor külön adatmezőnek minősülnek.

  Gpx vagy kml formátum használata esetén a koordináta formátum nem módosítható, mert a fájlban a koordinátákat ilyenkor mindig tizedesfok alakban kell megadni.

Fontos Tudnivalók a programot használni kívánó látogatóim számára   2010. 09. 04.

A feltöltendő fájl szerkezetének eddigi módon történt leírása úgy tűnik nem bizonyult eléggé egyértelműnek, vagy közérthetőnek. Igen gyakran kap a program olyan fájlszerkezeteket amelyek kezelésére nincs felkészítve. Nekem ez furcsának tűnik, de hát én nap mint nap dolgozom WORD, EXCEL, TXT formátumú koordináta állományokkal, és végzek formátum konvertálásokat közöttük, így valószínűleg az elvárásaim túlzóak.

A fájlszerkezettel kapcsolatban támasztott apvető követelmények megegyeznek az EOV>>WGS84 irányú transzformációnál ugyanilyen című fejezetében részletesen leírtakkal.

A program használati statisztikáit vizsgálgatva felmerült a gyanú, hogy gpx vagy kml bemenő adatformátum használata esetén gyakorta okoz problémát az, hogy a feltöltött fájlokban az első, <?xml version="..." encoding="....." ?> tartalmú sorukban az encoding paraméterben megadottól (például:UTF-8) eltérő kódolású karakterek (Többnyire ékezetes betűk) szerepelnek.

Azóta fordul elő ilyen hiba, mióta az XML formátumú gpx/kml fájlok tartalmának értelmezésére az általam barkácsolt helyett a feldolgozó program PHP futtatókörnyezete által biztosított XML értelmezőt használom. Ez a váltás viszont a feltöltött fájlok változatos adatszerkezete miatt nem volt elkerülhető, mert nem ambícionálom különösebben egy komplett XML értelmező program megírását.

Ha az XML értelmező karakterkódolási vagy adatszerkezeti problémák miatt nem boldogul a feltöltött fájllal, akkor egy erre utaló hibaüzenet jelenik meg. Ilyenkor megpóbálkozhatunk azzal, hogy a fájl fentebb említett tartalmú első sorában a karakterkódolást módosítjuk, például UTF-8-ról, vagy US-ASCII-ről ISO-8859-1-re vagy fordítva.
Megoldást jelenthet az is, ha egy editor programmal megnyitjuk a fájlt, és az ékezetes karaktereket ékezet nélkülire cseréltetjük, vagy töröltetjük.
Ha ezek sem segítenek, akkor valószínűleg az adatszerkezet nem megfelelő. Annak javítására nem tudok laikusok számára is használható megoldást javasolni.


Ha a kiválasztott fájl bővítménye GPX vagy KML, megjelenik egy Pontszerű objektumok description attribútumainak átvétele címkéjű kapcsoló, amelynek bekapcsolásával arra utasíthatjuk a programot, hogy a GPX fájlokban előforduló <desc> illetve a KML fájlokban található <description> attribútumok értékeit is jelenítse meg az eredmény fájlban.

A transzformálás elvégzése során a program a transzformált pontokat fájlba menti, és az átszámítások befejezése után felkínálja az EOV koordinátákat tartalmazó fájl letöltését.
Ha az adott koordinátákat tartalmazó fájlban szerepel a pontok ellipszoid feletti magassága, akkor azt a program a pont helyén érvényes közelítőleges geoid undulációval csökkentve az adatokat tartalmazó fájlban magasságként megjeleníti.

A kimenő EOV koordináták vetületi rendszere északkeleti tájékozású geodéziai rendszer. az Y tengely pozitív ága keletre, az X tengely pozitív ága északra mutat, és a koordinátákat Y, X sorrendben szokás megadni. Itt is megkülönböztethetőek a koordináták értékük alapján. Az Y mindig nagyobb, az X pedig mindig kisebb 400 000 -nél.

A WGS84 -be visszatranszformált EOV koordináták hibája a tesztelések során mindig 0.5 m alatti értékű volt, tehát a kapott EOV koordináták navigációs célra megfelelő pontosságúak. Ha nagyobb pontosságra van szükség, használjuk a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által fejlesztett, ingyenesen használható EHT programot.

Az Adatok billentyűzetről címkéjű billentyűvel a program billentyűzetről beírt koordinátákat átszámító verzióját hívhatjuk meg, az EOV >> WGS84 irány címkéjűvel pedig fordított irányú transzformációt kérhetünk.Fő oldal Bemutatkozás Pocket PC programok AutoCAD-AutoLisp Egyéb programok Online EOV <<>> WGS84 átszámítás Online EOV (EOTR) szelvény kereső OSM térkép megjelenítése Üzenő füzet Fénykép-tár Link-gyüjtemény A honlapról A honlap építésről Honlaptérkép
Online WGS84 >> EOV transzformáció fájlban tárolt adatokból
Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS
A feldolgozó program üzenetei:
Bezárás