Marker pozíció Bezárás
 Szelvény lépték     Bezárás

Súgó bezárása Bezárás

A http://pf-prg.hu/trafo/terkep-EOV-OSM.php oldal alapértelmezetten az OpenStreetMap utcatérképét jeleníti meg.

A térképen megjelenő pontmarker beszúrási pontjában megragadva, egérrel áthelyezhető. A marker aktuális EOV és WGS84 koordinátái mindig megjelennek egy panelen, amely a térkép bal felső sarkában található ikonok közül balról a másodikkal jeleníthető meg vagy rejthető el. A panelen a WGS84 koordináták  tizedesfok ,  fok°perc'másodperc.tizedesmásodperc"  és  fok°perc.tizedesperc'  formátumban is megjelennek.
A koordináták alatt megjelenik annak az EOTR (Egységes Országos Térképezési Rendszer) térképszelvénynek az azonosítója is, amelyre a pontmarker aktuálisan ráesik. A térképszelvény kerete a térképen is látható, piros színű négyszögként.
Alapértelmezetten az 1:100 000 méretarányú térképszelvények jelennek meg. A menü EOTR szelvény lépték opciójával egy panel jeleníthető meg, amelyen kiválaszthatjuk a megjelenített térképszelvények méretarányát, az EOTR-ben használatos méretarányok közül.
Ha a pontmarkert áthelyezzük, a panel legfelső sorában megjelenik a marker előző és aktuális helyének távolsága is, 1000m alatt méter egységben, centiméter élességgel, 1000m fölött kilométer egységben, méter élességgel.
Ha a térkép böngészése során messze elkalandozunk a pontmarkertől, azt a térkép bal felső sarkában található ikonnal a térképablak aktuális középpontjába helyezhetjük át.

A http://pf-prg.hu/trafo/terkep-EOV-OSM.php oldal megjelenítésére szolgáló url-ben paramétereket adhatunk át az oldalt megjelenítő programnak, amelyek befolyásolhatják, hogyan jelenjen meg a térkép az oldal betöltődésekor. A paraméterek kezdetét egy kérdőjel ( ? ) karakter jelzi, és több paraméter megadása esetén azokat az  &  karakterrel kell elválasztani.
Ha egy paraméterben egynél több adatot kell átadni - Például egy pont két koordinátáját - akkor az egyes adatok elválasztására a vessző, pontosvessző karakterek valamelyikét kell használni. Az előzőekből is következik, hogy a vessző karakter a paraméterekben csak adat elválasztó szerepben fordulhat elő, ezért valós számok megadásakor a tizedeselválasztó karakter csak a pont karakter lehet, és a számok megadásában nem szerepelhetnek az elolvasásuk megkönnyítésére gyakran használt ezres elválasztó karakterek.

Jelenleg az alábbi paraméterek használhatóak:

A cim paraméterben egy földrajzi név vagy postacím (például: országnév, helységnév, utcanév, házszám) adható meg. A térkép középpontja és a pontmarker arra a pontra fog kerülni, amelyet az nominatim.openstreetmap.org kereső szolgáltatás a megadott címhez elsőként rendel. Ha a szolgáltatás adatbázisában nem szerepel a cím, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.
A házszám mélységű keresés nem mindenütt működik. Az országnév megadása nem feltétlenül szükséges, ha a cím anélkül is egyértelmű. Az ékezetes karakterek használata nem közelező, de lehetnek olyan esetek amikor a keresett cím csak azokkal azonosítható pontosan.


Az EOV paramétert használva az így megadott EOV koordinátájú pontra fog esni a térkép középpontja és a pontmarker


A WGS84 paramétert használva az így megadott WGS84 koordinátájú pontra fog esni a térkép középpontja, és a pontmarker.
A WGS84 koordináták az alábbi formátumokban adhatók meg:

Példa Leírás
46 55 35.8849 fok perc másodperc. tizedesmásodperc, szóköz vagy tab karakterekkel tagolva
46°55'35.8849" fok°perc'másodperc. tizedesmásodperc, 248, 39, 34 ASCII kódú karakterekkel tagolva.
46-55-35.8849 fok-perc-másodperc. tizedesmásodperc, 45 kódú ASCII karakterekkel tagolva.
46 55.5980816 fok perc.tizedesperc, szóközzel vagy tab karakterrel tagolva.
46°55.5980816' fok perc. tizedesperc, 248 és 39 ASCII kódú karakterrel tagolva.
46-55.5980816 fok perc. tizedesperc, 45 ASCII kódú karakterrel tagolva.


Az EOTR paramétert használva az így megadott azonosítójú EOTR szelvény középpontjára fog esni a térkép középpontja, és a pontmarker


A leptek paraméterrel a megjelenítendő EOTR szelvények méretaránya adható meg. Lehetséges értékei:  100000 ,  50000 ,  25000 ,  10000 ,  4000 ,  2000 ,  1000 ,  500 . Ha az EOTR paraméterrel együtt adjuk meg a leptek paramétert, akkor az EOTR paraméterben megadott szelvény léptéke fog érvényesülni.


A zoom paraméterrel a térkép nagyításának mértéke adható meg. Lehetséges értékei egész számok a  0 - 28  zárt intervallumban.


Ha a minimal paraméternek nullánál nagyobb értéket adunk, a térkép kitölti a teljes böngészőablakot és vezérlői közül csak a legszükségesebbek jelennek meg.


Ha az url-ben szerepel a crosshair paraméter, a megjelenített térképrészlet centrumát mindig egy szálkereszt fogja jelölni. Ez mobil eszközökön segít abban, hogy a pontmarkert pontosan illeszthessük a térkép egy kiválasztott pontjára olymódon, hogy a kiválasztott pontot a centrumot jelző szálkeresztre mozgatjuk, majd a térkép bal felső sarkában található ikonnal a térképablak aktuális középpontjába helyezzük át a pontmarkert.


Ha az url-ben szerepel a BING paraméter, akkor a főmenü - Más térképek sorával megjeleníthető almenü kiegészül két sorral, amelyekkel az OpenStreetMap térképe, és a Bing Maps térkép Aerial nézete között választhatunk. A sorok alján található csúszkákkal a térképek átlátszóságát állíthatjuk be.
A BING paraméterrel indított oldal betöltésekor nem jön létre automatikusan a Bing Maps térkép. Azt csak akkor hozza létre az oldalt műlödtető program, amikor először kérjük a Más térképek almenüben a megjelenítését.


A kmlurl paraméternek egy nyilvános webhelyen tárolt KML (Keyhole Markup Language) fájl webcímét lehet megadni. A megcímzett KML fájl automatikusan betöltődik.


A gpxurl paraméternek egy nyilvános webhelyen tárolt GPX (GPS eXchange Format) fájl webcímét lehet megadni. A megcímzett GPX fájl automatikusan betöltődik.


Példa EOV, zoom, leptek, BING crosshair és minimal paraméterek megadására:

 http://pf-prg.hu/trafo/terkep-EOV-OSM.php?EOV=864635.59;246441.59&zoom=14 &leptek=4000 &BING&crosshair&minimal=1 


A térkép bal felső sarkában található ikonok közül a harmadikkal az oldal főmenüje jeleníthető meg, vagy rejthető el, amely almenüinek használatával az OpenStreetmap mellett, más térképszolgáltatásokkal mint a Bing Maps, Google Maps vagy Google Earth is megjeleníthető az aktuális térképrészlet, beállítható a megjelenített EOTR térképszelvény méretaránya, elvégezhető néhány megjelenítési beállítás, KML, GPX, DXF TXT fájlok olvashatók be, és megjeleníthető az oldal súgója

TXT kiterjesztésű fájl beolvasásakor az elvárt rekord (sor) szerkezet:

Pontszám/Pontnév, EOV Y, EOV X, Balti M
      vagy
Pontszám/Pontnév, WGS84Φ, WGS84Λ, WGS84 h

Tehát minden pont adatait külön sorban kell megadni. Minden pont adatainak pontszámmal/pontnévvel kell kezdődnie. A magasság (Balti M vagy WGS84 h) megadása nem kötelező, hiányuk esetén 0.00 értékkel helyettesítődnek.
A rekordokban (sorokban) az adatmezők elválasztására a szóköz, tabulátor, vagy pontosvessző krakterek valamelyikét lehet használni, ebből következően ezek a karakterek csak mezőelválasztó karakterként fordulhatnak elő.
A koordinátákban a tizedeselválasztó kötelezően a pont karakter.

TXT kiterjesztést választva, a pontok nem csak fájlból olvashatók be, hanem beírással, vagy bemásolással megadhatóak a fájl kiválasztó panel alján megjelenő szövegbeviteli mezőben is. Ha azt akarjuk használni, akkor nem szabad fájlt is kiválasztani, mert a kiválasztott fájl felhasználása elsőbbséget élvez.

Az Eszközök almenü Térkép mentése PNG-be menüpontjával nem csak egyszerűen elmenthetjük a térképablak aktuális tartalmát PNG formátumú raszterképként. A program mentés előtt a térkép nézetablakát beforgatja az EOV vetület koordinátatengelyeivel párhuzamos irányba (Mentés után vissza is állítja.), majd létrehozza és letöltésre felajánlja a képhez tartozó georeferencia fájlt is, amelynek felhasználásával ITR, AutoCAD programokba egyszerűen beilleszthető lesz a PNG kép. Autocad használata mellett ennek megvalósításához ajánlom a Georeferált raszterkép beillesztése oldalról letölthető AutoLisp programocskát.

A funkciót alapvetően a Georeferált raszterkép beillesztése Autolisp programhoz hoztam létre, de a letöltött fájlok más programokban is felhasználhatóak, ha azok képesek a georeferencia fájl tartalmának értelmezésére.
Az ilyen programok általában a fájl első hat sorában megadott paramétereket használják a bitkép elhelyezéséhez. De mivel egyes programok esetleg a bitkép más beillesztési jellemzőinek megadását igénylik, a georeferencia fájl ===További paraméterek:===== tartalmú sora után megjelennek a bitkép további lehetséges beillesztési jellemzői is, hogy azok felhasználásával az alkalmazni kívánt program igényeinek megfelelő tartalmúvá szerkeszthessük át a georeferencia fájlt, vagy manuálisan illesszük be a bitképet, ahogyan az például az AutoCAD programban lehetséges.

Az egyes paraméterek értelmezése:
 1. 1px_y_dy : Képpont szélesség EOV Y vetülete
 2. 1px_y_dx : Képpont szélesség EOV X vetülete
 3. 1px_x_dy : Képpont magasság EOV Y vetülete
 4. 1px_x_dx : Képpont magasság EOV X vetülete
 5.   bfy : Bitkép bal-felső sarok EOV Y
 6.   bfx : Bitkép bal-felső sarok EOV X
 7.     ===További paraméterek:===== 
 8.   bay : Bitkép bal-alsó sarok EOV Y
 9.   bax : Bitkép bal-alsó sarok EOV X
10.  img_dy : Bitkép szélesség képpontban
11.  img_dx : Bitkép magasság képpontban
12.  eov_dy : Bitkép szélesség méterben
13.  eov_dx : Bitkép magasság méterben
14. dy_y_eov : Bitkép szélesség EOV Y vetülete
15. dx_y_eov : Bitkép szélesség EOV X vetülete
16. dy_x_eov : Bitkép magasság EOV Y vetülete
17. dx_x_eov : Bitkép magasság EOV X vetülete

Az Eszközök almenü Pont gyűjtés menüpontjával, a térképen megjelölt pontok WGS84 és EOV koordinátái gyűjthetők listába, és menthetők el onnét fájlba. Ha a térkép centrumát jelölő szálkereszt bekapcsolt állapotú, akkor a funkció annak helyét menti el, egyébként pedig a pontmarker által megjelölt helyet. Az elmentett pntokhoz a program automatikusan 1 -től kezdődő pontazonosítókat rendel, és a térképen piros színű nullkörökkel jelöli meg azokat.
A megjelenő panel fejlécén található '+' ikonra kattintva lehet elmenteni az aktuálisan megjelölt pozíció koordinátáit, a '-' ikonnal az utolsóként letárolt pont törölhető, a '' és '' ikonokkal a begyűjtött pontok adatait megjelenítő lista magassága minimalizálható vagy maximalizálható, a 'x' ikonnal a panel rejthető el. A panel elrejtése vagy más funkció elindítása nem jár a begyűjtött pontok elvesztésével, a pontgyűjtés később folytatható.
Ha van már letárolt pont, a főmenű ikonja mellett megjelenő újabb menüikonnal megjeleníthető panel ikonjai közül a legfelsővel fájlba methetők, a legalsóval pedig törölhetők az addig begyűjtött pontok. A panelen megjelenik az addig begyűjtött pontok által lehatárolt terület, kerület, és a pontok által leírt nyomvonal hossza is. A térképen alapértelmezetten megjelenik a területet határoló zárt sokszög, és a nyomvonal. Azok megjelenítése ki-be kapcsolható a területet illetve kerületet kijelző szövegek fölötti ikonokra kattintva.
A területet és hosszakat a program a pontok EOV vetületbe transzformált koordinátáiból számítja. Ha a begyűjtött pontok közül egy vagy több kívül esik az EOV vetületnek a program által értelmezett felületén, akkor nem lesz kijelzett terület, kerület és hossz.

Nagyítás
Kicsinyít
OSM-logo
OpenStreeetMap térkép